Informace potvrdila mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová. „Při zahájení stavební akce, která předpokládá odstraňování přístavby haly, byla objevena azbestová vlákna v konstrukci nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Výskyt azbestu, který nebyl uveden v původní projektové dokumentaci a nemohl být zjištěn jiným způsobem, tedy sondami, byl potvrzen zkušební laboratoří na základě odebraného vzorku,“ uvedla Kakrdová.

Azbest je látkou, která může způsobit zdravotní komplikace. Odborníci zjistili, že azbestová vlákna mají tendenci štěpit se po délce. Štěpením vznikají vlákna velmi malých rozměrů. Pokud se azbestová vlákna dostávají do ovzduší, stávají se polétavými až na několik kilometrů, a nechráněný člověk je jejich přirozeným příjemcem. Cestou vstupu azbestu do lidského organismu jsou dýchací orgány.

Azbestová vlákna se následně dostávají až do plicních sklípků. V nich vyvolávají dráždivou reakci a mohou být spouštěcím faktorem onemocnění. Zdravotní studie ukázaly, že dlouhodobá přítomnost azbestových vláken v lidském organizmu může způsobit v nejkrajnějších případech rakovinové onemocnění. Napadeny nejčastěji bývají plíce, pohrudnice či pobřišnice.

Co to tedy znamená pro přestavbu poděbradské sportovní haly? Vzhledem ke zvýšeným bezpečnostním opatřením a nakládání s nebezpečným materiálem dojde k prodloužení a prodražení celé stavby.

Demontáž konstrukce je od chvíle zjištění přítomnosti azbestu prováděna v souladu s Technologickým postupem sanace stavebních materiálů s obsahem azbestu. Výskyt azbestu byl také ohlášen na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze.

„S ohledem na výše uvedené je možné očekávat posun harmonogramu stavebních prací a navýšení ceny díla. Vedení Města Poděbrady věnuje této stavbě maximální pozornost. Místostarostové se účastní kontrolních dnů, je prováděna zvýšená kontrola průběhu likvidace azbestu, a to nejen v zájmu ochrany zdraví obyvatel zde bydlících, ale i ostatních lidí, dojíždějících za sportovní činností na zimní stadion a do fitness centra,“ doplnila Kakrdová.

Hala se dočkala rekonstrukce po 35 letech a změní se od základů. Značně se rozšíří, nově bude v hledišti místo až pro 280 návštěvníků. Ke stávající hlavní budově přibude dvoupodlažní přístavba.
Parkoviště projde přestavbou také, vznikne 63 parkovacích míst, 4 z toho pro tělesně postižené.

V hale vzniknou nové šatny včetně sociálního zařízení, místnosti pro trenéry i rozhodčí. V patře návštěvníky potěší možnost občerstvení v bufetu, posilovna či klubovna. U vstupu bude nová recepce a šatna pro hosty. Celé přízemí bude bezbariérové.

Kvůli obavám z rozvodnění Labe dojde v přízemí ke zvednutí podlahy o 15 centimetrů, kolem haly vznikne navíc půlmetrová ochranná zeď. Sportovní zařízení využívají ze čtyřiceti procent místní basketbalisté a stejné procento mají školy, které v ní tráví hodiny tělocviku. Hala z roku 1983 je také extrémně náročná na vytápění, modernizace tak v následujících letech značně uleví městskému rozpočtu.

Jedná se o největší investiční akci poděbradské radnice v letošním roce. Ta původně žádala ministerstvo školství o dotaci ve výši 20 milionů korun. Přičemž rozpočet celého projektu je spočítán na 72 milionů. Jenže se žádostí město neuspělo. Kvůli problémům s pozemky, na kterých se bude stavět.

Jak je nebezpečný azbest- cestou vstupu azbestu do lidského organismu jsou dýchací orgány. Azbestová vlákna se následně dostávají až do plicních sklípků. V nich vyvolávají dráždivou místní reakci a mohou být spouštěcím faktorem onemocnění

- negativní účinky na zdraví nespočívají v chemickém působení azbestu, ale v mechanickém dráždění citlivých vnitřních tkání

- zdravotní studie ukázaly, že dlouhodobá přítomnost azbestových vláken v lidském organizmu může způsobit v nejkrajnějších případech rakovinové onemocnění. Napadeny nejčastěji bývají plíce, pohrudnice či pobřišnice. Zvýšené dispozice pro vznik nemocí mají kouřící osoby

- méně vážnými jsou onemocnění nezhoubná, mezi které patří např. azbestóza, která při působení azbestových vláken v plicích snižuje poddajnost plicní tkáně a dochází tak ke snížení kapacity plicní ventilace a efektivity výměny kyslíku v plicích