Právě čistička odpadních vod (ČOV) se stává pro některé místní nepříjemným zdrojem zápachu. Ta totiž prochází zásadní rekonstrukcí, při níž se kromě jiného mění i zastaralé technologie za nové. Při této výměně pak údajně občasnému úniku zápachu zabránit nelze. „Při provádění prací, zejména pak při postupné výměně technologie, může být občas cítit zápach, a to především při nízkém tlaku vzduchu, například před deštěm. Tomuto stavu nelze zabránit a je dočasný po dobu výměny technologie a přepojení původní části na novou linku ČOV, které proběhne podle harmonogramu výstavby v polovině září letošního roku," uvedl investor stavby, kterým jsou Vodovody a kanalizace Nymburk (VaK).

Zároveň žádají lidi žijící 
v sousedství čističky o pochopení a trpělivost. „Stavba probíhá za provozu stávající ČOV. Původní technologie čištění je měněna za novou tak, aby ČOV splňovala požadavky jak svou kapacitou, tak i kvalitou čištění odpadních vod a včetně rezervy pro budoucí rozvoj města. Kapacita ČOV ze zvyšuje z původních 25 000 na 
38 200 ekvivalentních obyvatel," vysvětlují zástupci VaKu.

Čistička je zatím majetkem Města Poděbrady. Zastupitelé však odhlasovali její prodej ve výběrovém řízení. Je velmi pravděpodobné, že právě firma VaK Nymburk se stane budoucím provozovatelem zařízení. Hodnota čističky se 
v současné době odhaduje na částku kolem 30 milionů korun.