Náklady na vylepšení a rozšíření přesáhnou 22 milionů korun. Většinu pokryje dotace od ministerstva životního prostředí. Jednou z podmínek dotace je skutečnost, že dvůr budou moci minimálně po dobu pěti let využívat jen místní.

Na nový sběrný dvůr nemohou předávat odpady právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání. Výjimku tvoří pouze zpětný odběr elektro zařízení (pračky, myčky, sporáky…). Přijmout nelze elektro zařízení průmyslového charakteru.

Technické služby budou dále nabízet možnost objednání velkoobjemových kontejnerů, svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

Podnikatelé mohou od března předávat odpady například v Radimi, Benátkách nad Jizerou, Hořátvi, Křečkově nebo v Šumboru.