"Den Poděbrad pořádáme od roku 2007 a chceme tím připomenout výročí povýšení Poděbrad na město, což se stalo 2. března 1472. Dnešní uspořádání má výjimečné spojení, 2. března 1458, tedy před 560 lety byl Jiří z Poděbrad zvolen českým králem,“ vysvětluje starosta města Ladislav Langr, proč k předávání cen zvolili právě tento den. „My se musíme ale také dívat do budoucnosti a chceme poděkovat všem, kteří pro Poděbrady něco udělali, Poděbrady proslavili a mají je v srdci, ti všichni se dnes na jevišti vystřídají. Každé město je bohaté především lidmi a Poděbrady jsou v tomto ohledu nesmírně bohatým městem,“ dodává Langr.

Nejvyšší ocenění, tedy čestnou medaili, získal Petr Vácha za dlouholeté a nepřehlédnutelné zásluhy na rozvoji skautského hnutí v Poděbradech a také za významný příspěvek k uchování historické paměti města, což je publikace Poděbrady, město mého srdce. „Je to taková reprezentativní dárková publikace, kterou propagujeme naše město. Významná především pro zajímavý obrazový materiál. Je složená ze starých pohlednic,“ říká jeden z autorů knihy Petr Vácha a vtipně dodává, že asi nejvzácnější pohlednice je secesní pohlednice ze hřbitova. „Pohlednice ze hřbitova se celkově moc nevyskytují,“ říká.

Další čestnou medaili si převzal Jan Susekár z 21. základny taktického letectva Čáslav, které chce město takto poděkovat za spolupráci a ocenit její zásluh při ochraně vzdušného prostoru.

Křišťálový štít města Poděbrady si při pátečním galavečeru z rukou starosty převzal Milan Exner, sochař a keramik, za přiblížení keramické tvorby mládeži, přínos při řešení veřejného prostoru ve městě a členství v odborných komisích města. 

Další ocenění se vztahuje k nejslavnějšímu chodeckému závodu v Česku. „Je pravidelně pořádán v Poděbradech od roku 1929 a poprvé se konal už v roce 1894, kdy se vypravili chodci z Prahy do Poděbrad,“ upozorňuje Petr Vichnar. A křišťálový štít získává právě jeden z pořadatelů chodeckého mistrovství republiky František Fojt. 

Město ocenilo i své úspěšné podnikatele. Čestmír Rakušan vybudoval úspěšnou rodinnou poděbradskou firmu NorWit, která půjčuje, prodává a servisuje stavební mechanizaci, ale také podporuje sportovní život ve městě. Křišťálový štít si odnesli také Miroslav Káninský a Pavel Bažant ze společnosti Kompakt za dlouholetou pomoc seniorům či tělesně a duševně postiženým dětem a mládeži v Poděbradech a celé České republice prostřednictvím projektu Sociální automobil. V uplynulých letech předali 700 automobilů organizacím po celé České republice, z toho devět v Poděbradech a okolí.

K dalším oceněným patří manželé Alena a Petr Fričovi, kteří dohromady odpracovali 90 let ve prospěch zdraví obyvatel Poděbrad a okolí, čemuž zasvětili celý svůj aktivní život, jejich jméno je v regionální medicíně nezpochybnitelným pojmem. Veselý pár převzetí ceny doplnil vtipnou historkou. „Nedávno u mě v ordinaci byla žena a ta se mě ptá: Vy jezdíte lyžovat do Krkonoš? Já na to: Byli jsme tam minulej tejden. A ona: No já jsem mýmu starýmu říkala, tamhle lyžuje naše doktorka, a on prej, prosím tě, ta baba už se na ty lyže ani nepostaví, natož aby to ještě sjela,“ vypráví Alena Fričová, která si prý vzala příklad z jednoho libereckého lékaře. Ten v 85 letech pracuje každý den od šesti hodin až do večera.

Další křišťálové štíty získal Vlastimil Špinka za významnou pedagogickou výchovu a řídí činnost ve funkci ředitele Základní školy Václava Havla, dlouholetá učitelka Eva Váchová, která se letos dožívá 90 let, boxer a mistr světa Daniel Vencl za vedení mládeže ke sportu, poděbradský rodák a emeritní první sólista národního divadla, taneční mistr a ředitel hudební a taneční školy Jaroslav Slavický, Kristýna Kučerová za pedagogickou činnost v ZUŠ Poděbrady či Ladislav Železný za činnost ve sportovně střeleckém klubu Bohemia Poděbrady.

Ladislav Langr předával také pamětní listy manželům Benešovým za dlouholetou a nezištnou práci pro psí útulek, Martinu Férovi za záchranu a obnovu kulturní památky a organizaci společenského a kulturního života v Poděbradech, dlouholeté družinářce Ludmile Trajhanové, Ludmile Nollové za práci v klubu důchodců a akademii třetího věku, Evě Volejníkové jakožto vedoucí country kroužku při Svazu postižených civilizačními chorobami či Pavlu Polnickému za aktivní práci v mezinárodním křesťanském esperantistickém sdružení.

Město nezapomíná ani na své sportovce. Ocenilo pamětním listem Štěpána Hampla, mistra republiky na 60 a 200 metrů, Terezu Krejčíkovou, mistryni Evropy v sólovém vystoupení mažoretek, Vojtěcha Jana Spilku a Jana Turka, juniorské mistry ČR v MMA.