Vyřazený klavír, který už na poděbradském nádraží „doslouží", zajistili mladí členové Rotaract clubu Poděbrady za podpory města. „Když jsem kdysi viděl v holandském Amsterodamu na nádraží hrát lidi na klavír, ani ve snu mě nenapadlo, že to samé uvidím i v Poděbradech," řekl v úvodu spokojený místostarosta města Ivan Uhlíř. Řečníci to měli ovšem velmi těžké. Do jejich myšlenek skákal nádražní automat a „Vážení cestující, osobní vlak číslo… přijede na … kolej," se ozývalo i při pozdější hře klavíristky Evy Kubálkové a zpěvu Šimona Janáka, kteří byli prvními interprety na poděbradském nádraží.

Co je Rotaract club Poděbrady

Rotaract club Poděbrady je nezisková organizace, která je součástí celosvětové sítě Rotaract clubů sdružujících mladé lidi obvykle ve věku od 18 do 30 let a patří do mezinárodní organizace Rotary International. V činnosti je podporuje místní Rotary club Poděbrady. Cílem klubu je podporovat všestranný rozvoj přátelských vztahů a kontaktů svých členů a citlivě reagovat na potřeby komunity a společnosti. Členové v rámci regionu vykonávají veřejně prospěšnou službu, environmentální projekty, vzdělávací aktivity a další, jež vedou k rozvoji jejich okolí. Další oblastí činnosti klubu je vytváření projektů přispívajících k odbornému a profesionálnímu růstu členů. Klub pravidelně organizuje přednášky a diskuze. Účastní se také zahraničních výměnných pobytů. Většinu členů tvoří studenti vysokých škol všech oborů. Zastoupení mají také studenti gymnázií a mladí lidé, kteří již pracují.                                                                                  Zdroj: Rotaract Poděbrady