Problémem se zabývá také zastupitel a bývalý místostarosta Miloš Mikolanda. „V loňském roce se našemu městu podařilo naplnit přes osmnáct tisíc barevných kontejnerů. Kdybychom všechny nádoby postavili vedle sebe, získali bychom řadu dlouhou asi pětadvacet kilometrů, což určitě není málo. Prostřednictvím projektu Třídění je hra chceme zdejším obyvatelům zábavnou formou ukázat, že třídění a recyklace má opravdu smysl a že odpad nekončí smíchaný na jedné hromadě někde za městem," uvedl Mikolanda.

Nejúspěšnější jsou obyvatelé Poděbrad ve sběru papíru. Za uplynulý rok obyvatelé poslali k recyklaci téměř 246 tun, což vychází zhruba na 16,5 kilogramu na jednoho člověka. Lidmi vytříděný papír tvoří téměř polovinu vstupní suroviny při výrobě nového papíru. Ten lze recyklovat až sedmkrát. K výrobkům, které obsahují recyklovaný papír, patří zejména novinový papír, kartonové krabice, sešity, obaly na vejce, toaletní papír nebo stavební izolace. „Ve Středočeském kraji bylo loni 
z domácností sesbíráno více než dvacet tisíc tun starého papíru. To je opravdu velké množství, díky kterému se tak podařilo zachránit minimálně devět tisíc stromů a které by jinak musely být pokáceny," poznamenala Kateřina Půlpánová, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s.

Sbírejte Kontíky 
a neplaťte

Hlavní složkou akce Třídění je hra je soutěž spočívající ve sběru takzvaných Kontíků – samolepek s obrázky jednotlivých barevných kontejnerů a následné ocenění jejich sběračů. Pořadatelé připravili pro soutěžící opravdu hodnotné ceny.

Dvě stě padesát lidí získá balíček pro děti s tričkem, tetováním a sadou barevných gumiček k výrobě náramků, dalších dvě stě padesát výherců dostane sadu tašek na třídění odpadu a sto padesát šťastlivců obdrží roční poplatek za odpady zdarma.