„Přeji stavbě, aby probíhala podle plánu. Připomenu, že pístecká úpravna původně sloužila sladovně v Nymburce, Vodovody a kanalizace ji odkoupily před deseti lety. Úpravna zásobuje pitnou vodou deset obcí, sladovnu i průmyslovou zónu,“ uvedl v areálu úpravny vody předseda představenstva VaKu Miloš Petera.

Úpravna v Pístech zvýší svou kapacitu včetně prameniště. Celkové náklady vycházejí na téměř 140 milionů korun. Společnost Vodovody a kanalizace získala od Ministerstva zemědělství dotaci ve výši 50 milionů korun, zbývající část uhradí z vlastních zdrojů. „Rozšíření úpravny se bude dělat za plného provozu, protože nesmí být přerušena dodávka vody,“ poznamenal ministr zemědělství Miroslav Toman.