„První zemní práce byly zahájeny začátkem července. Multifunkční hřiště bude navazovat na nynější dětské hřiště. Chceme, aby dobře sloužilo všem generacím našich obcí (patří sem ještě Opolánky, Kanín a Oškobrh), zejména však dětem a mládeži. V rámci zmíněných přípravných a výkopových prací došlo v minulých dnech k odstranění stávajících opěrných sloupků a oplocení,“ uvedl opolanský starosta Jan Vojáček.

Travnatá plocha o rozměru 550 metrů čtverečních je už také odstraněna, nahradí ji odolný umělý travnatý povrch zelené barvy, ale ještě před tím dojde k důkladnému zhutnění podloží. A do půdního podloží bude rovněž podle projektu sváděna dešťová voda, kde se vsákne.

Nový sportovní prostor poblíž fotbalového hřiště se dočká i nového oplocení. Jednotlivá hřiště se od sebe odliší různobarevným označením a sportovním vybavením. „Víceúčelové hřiště chceme využívat zejména pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, házenou nebo florbal. Do základního mobiliáře jsou zařazeny branky na malou kopanou, sloupky na míčové hry a lavičky,“ doplnil starosta.

Z obecního rozpočtu doplní hřiště osvětlení, podle potřeby další lavičky a koše. Slavnostního otevření by se celý areál měl dočkat začátkem září.