V nymburské nemocnici zasedal v úterý ráno krizový štáb. První informaci o situaci kolem koronaviru v nemocnici zveřejnila jednatelka Nela Gvoždiaková už o víkendu.

„Asymptomatických "nosičů" viru od naší jarní zkušenosti výrazně přibylo. Stejně jako všechny nemocnice v republice se v současné době i ta naše potýká se zvýšeným počtem pozitivních pacientů. K dnešnímu dni máme na interně 10 pozitivních pacientů a tři osoby z řad personálu, které jsou v karanténě. Za těchto podmínek je čím dál složitější udržovat standardní provoz oddělení a musíme obětovat čím dál více lůžek,“ uvedla jednatelka v sobotu.

V úterý počet nakažených pacientů ještě o dva stoupl. „Žádný z pacientů není připojen na umělou plicní ventilaci,“ doplnila mluvčí nemocnice Barbora Jánská. Situace mezi personálem zůstala nezměněná. V karanténě jsou s pozitivním testem tři sestry z interního oddělení.

Případné omezení dalších zdravotnických služeb a vyčlenění speciálních lůžek pro covidové pacienty se mění každým dnem a závisí na dalším vývoji. „Situaci ohledně lůžek denně přehodnocujeme a reagujeme na aktuální potřeby. Samozřejmě v rámci našich personálních a stavebních možností. Co se týče jakéhokoliv omezení provozu, tak je naší snahou zajistit veškeré potřeby pacientů bez omezení, a to jak běžných pacientů, tak covid pozitivních. Vše bude také záležet na vývoji situace a centrálních regulacích,“ konstatovala jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

Městec: patnáct zdravotníků v karanténě

Obdobná je situace i v městecké nemocnici. Tam je však obrácený poměr počtu nakažených pacientů a personálu. „V úterý ráno máme mezi hospitalizovanými pět covid pozitivních pacientů, ve vážném stavu není žádný z nich. Na interním oddělení jsou připravena dvě lůžka pro případné pozitivní pacienty ve vážnějším stavu,“ řekla mluvčí městecké nemocnice Lucie Drobík Kolářová.

Zaměstnanců nemocnice je pozitivních už patnáct. „Deset z nich je zcela bez příznaků, pět s lehkými příznaky. Všichni jsou v domácí izolaci dle nařízení Krajské hygienické stanice a po uplynutí lhůty se vrátí do práce,“ doplnila mluvčí nemocnice.

Je tak zřejmé, že prvotním úkolem vedení zdravotnického zařízení je zajistit dostatečný počet zdravotníků a dalšího personálu. „Hlavním cílem nemocnice je nyní udržení dostatečné personální kapacity pro provoz lůžkových oddělení a zdravotnické pohotovosti. Další kroky včetně případného dočasného omezení provozu některých oddělení budou prováděny s ohledem na vývoj v tomto týdnu a výsledky testování zaměstnanců a dalších pacientů,“ uvedla Lucie Drobík Kolářová.