Na středeční zasedání zastupitelů ve Chlebích dorazila početná skupina obyvatel. Zajímali se o dostavbu kanalizace a stav obecní pokladny, respektive dluhu ve výši 3,5 milionu korun. Ten vznikl postupným navyšováním původně půjčené částky 2,125 milionu podnikateli Petru Kremličkovi až do výše 3,850 milionu. Půjčka je již více než rok po splatnosti a do obecní pokladny se vrátilo pouhých 350 tisíc ve formě jedné splátky.

Na poskytování finančních prostředků obce osobě, kterou nikdo jiný, kromě odvolaného starosty Libora Čížka v životě neviděl, je zarážející ještě jeden fakt. Půjčka byla už několikrát splatná, ale zastupitelé dobu vždy prodloužili a ještě sumu navyšovali. „Udělali jsme chybu, že jsme důvěřovali panu Čížkovi, který nás vždy ujišťoval o návratnosti půjčky a zhodnocení peněz. To uznáváme, teď se pojďme soustředit na to, aby se nám peníze vrátily," pronesl současný starosta František Albrecht a mluvil tak za všechny zastupitele.

Chlebským toto vyjádření rozhodně nestačilo a ptali se zastupitelů, kdo z nich zná pana Kremličku. Kromě odvolaného starosty, dnes zastupitele, bohužel nikdo. "Nemá smysl zastírat, že situace v naší obci není vůbec dobrá, ale ani nechci za každou cenu účelově kopat do stávajících zastupitelů. Jejich jednání však nelze v žádném případě považovat za rozumné. Obecní pokladna je dnes citelně chudší bezmála 
o čtyři miliony korun díky chybným rozhodnutím zastupitelstva, které se domnívalo, že je komerčním bankovním domem, a půjčovalo obecní peníze na pochybné soukromé aktivity jako by se nechumelilo," divil se Milan Nekolný 
ze Chleb.

Libor Čížek přes nastalou situaci stále věří v dobrý konec příběhu. „Peníze se do obecní pokladny vrátí a ještě na tom vyděláme zhruba milion korun," optimisticky vyhlíží příští dny Čížek.

Bývalý zastupitel Martin Lovětínský však Liboru Čížkovi nevěří. „Jediným, s kým dlužník Petr Kremlička komunikuje, je bývalý starosta. Ale dá se tomu věřit, když v jedné větě říká, že s panem Kremličkou včera mluvil a zaplatí, 
v další větě, že když nezaplatí, tak se budou peníze vymáhat soudně a v další, že to zaplatí sám, pokud peníze obec nevymůže? Je dobře, že už zastupitelé jeho pohádkám nevěří, což byl důvod jeho odvolání, protože je evidentní, že brzdil podání žaloby právníkem," má názor Lovětínský.

Předžalobní upomínku si Petr Kremlička údajně převzal tuto středu, nyní tedy běží sedmi denní lhůta pro vyrovnání závazku. Poté bude následovat samotná žaloba a následné vymáhání prostředků soudní cestou. To může být dosti zdlouhavý proces s velmi nejistým koncem. Bývalý starosta Čížek se snažil přítomné uklidnit tím, že se k problému staví čelem 
a nikde se neschovává. „Jak víte, stal jsem se ručitelem půjčky a podepsal jsem, že pokud nebudou peníze vráceny, uhradím celou sumu já. To samozřejmě stále platí," ujišťoval přítomné Čížek.

Oponenti z řad obyvatel Chleb ale poukazovali na několik probíhajících exekučních řízení proti jeho osobě. „Na listu vlastnictví všech nemovitostí jsem stále zapsán jako majitel já. Takže se nemusíte bát, že bych případně neměl peníze," tvrdil Libor Čížek.

Nyní je celá záležitost v rukou advokátní kanceláře Sedlatý a Malovec z Nymburka. Koncem příštího týdne by mělo být jasno, kam se problém posune. O případu budeme i nadále informovat.