„Před 100 lety tento den bylo v Nymburce podobné nevlídné počasí. Přesto se i díky zprávám z Prahy sešlo už v 15 hodin velké shromáždění v restauraci Na Knížecí, kde se vznik nového státu oslavoval a zazněla i národní hymna,“ řekl starosta a historik Pavel Fojtík.

Zásluhy legionářů při vzniku Československa připomněl Vladimír Rykl, za skauty promluvila Klára Čenovská. Masarykova slova z hovorů s Karlem Čapkem připomněl katolický farář Jaroslav Krajl společně se zástupci dalších křesťanských církví.

Poté se v sousedním parku Dr. Antonína Brzoráda konalo slavnostní zasazení Stromu svobody, kterým byl pochopitelně národní strom lípa srdčitá. Stojí hned vedle jiné trochu zapomenuté lípy, která byla vysazena v říjnu 1968 při 50. výročí vzniku republiky. To však bylo zkaleno tehdy čerstvou okupací sovětských vojsk. Oba stromy mají od neděle své cedulky s připomínkou jejich vysazení.

O kus dál naproti Obecnímu domu stojí ještě třetí lípa, která byla vysazena v roce 1998 k 80. výročí vzniku Československa. Nymburk tak má jako jedno z mála měst tři stromy vysazené v různých obdobích k výročí republiky.