Původních 25 stromů označených dendrology k vykácení nahradí 47 nových dřevin. Další stromy, které v aleji zůstanou, projdou zdravotním řezem. Podle odborníků tak bude zajištěn zdravý vývoj aleje jako celku. Město nyní poptává odbornou firmu, která celou akci v době vegetačního klidu provede.

Podle dřívějších plánů

Celá akce s výměnou části vzrostlé aleje vychází už z dřívějšího posouzení stavu všech stromů a zeleně v Nymburce. Konkrétně tuto projektovou dokumentaci s názvem Revitalizace zeleně města Nymburk – Lipová alej v ulici Kovanická zpracovala Martina Součková. „V aleji byly vybrány stromy v nevyhovujícím stavu a tyto exempláře jsou navrženy ke kácení. Jedná se především o stromy s narušenou stabilitou, které by mohly ohrozit osoby pohybující se v jejich okolí,“ uvedl místostarosta Bořek Černý.

Lipová alej v ulici Kovanická bude během období vegetační klidu obměněna. Část stromů bude vykácena, část projde zdravotním řezem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Alej se jako prvek v současné době podle jeho slov nachází na začátku rozpadu. „Neperspektivní exempláře je třeba odstranit a nahradit je novou výsadbou a nové mladé stromky doplnit i do stávajících volných míst v aleji. Tato opatření je třeba provést odborně. Město hledá firmu, která si s touto zakázkou poradí, aby alej sloužila i v budoucnu,“ doplnil Černý.

Mladé stromky poškodili sekáči

Podél Kovanické ulice se nachází lipová alej skládající se ze stromů různého věku a kvality. Nejstarší exempláře jsou kolem 100 let staré. Střední generace dřevin se v aleji téměř nenachází. Nejmladší stromky byly vysázeny v minulých letech. I některé z nich je třeba nahradit, a to zřejmě kvůli nešetrným lidským zásahům. „U několika mladých výsadeb došlo k silnému poškození kmínku jednotlivých stromů, a to pravděpodobně v rámci údržby ploch při sekání křovinořezem, u jiných se vytváří holé části kmínku se známkami hniloby,“ píše se v odborné zprávě.

Lipová alej v ulici Kovanická bude během období vegetační klidu obměněna. Část stromů bude vykácena, část projde zdravotním řezem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Radostná není ani charakteristika starších stromů. „Celkově je stav stávajících stromů v aleji mírně zhoršený, některé ze starých exemplářů mají silně sníženou vitalitu, jejich koruny poměrně silně prosychají. Některé stromy jsou napadeny dřevokaznými houbami, u některých jsou patrné dutiny s hnilobou, zlomy v koruně, případně tlakové větvení s narušenou stabilitou,“ konstatuje odborná zpráva.

Faktem je i to, že po každé silnější bouři či větším vichru jezdí pracovníci Technických služeb právě do Kovanické ulice odklízet v lepším případě popadané větve, v horším i kmeny zlomených či vyvrácených stromů.

Předpokládaná cena zakázky, tedy vykácení potřebných stromů a provedení zdravotních řezů u těch dalších, má být necelé 2 miliony korun.