Stalo se tak po návrhu starosty Pavla Fojtíka a následném schválení radou. Podle Fojtíka Lazarová nenaplňovala vůli kolektivních orgánů, jak rady, tak zastupitelstva města. Narážel přitom na její nesouhlas například se stěhováním strážníků do budovy bývalé radnice nebo kritiku vytvořených okrsků, které podle ní je nereálné spravovat v počtu 15 strážníků, jaký město má. „Tento můj názor podpořila jednomyslně i rada města a myslí si, že vrchní strážník takto nepostupuje. Podle mého názoru je potřeba do čela městské policie člověka, který zjedná kázeň a disciplínu a to, myslím, městské policii chybí nejvíce," nechal se slyšet starosta.

Jeho rozhodnutí však vyvolalo vlnu nevole nejen u samotných strážníků, ale i mnoha Nymburáků a části zastupitelů. Shodně si totiž myslí, že Simona Lazarová, která byla u samotného zrodu městské policie ve městě, vede kolektiv strážníků bez problémů. Proto také strážníci v čele s Lazarové zástupcem Leošem Jeřábkem sepsali petici na podporu své vedoucí. Tu podepsalo celkem 370 lidí, mezi nimi policisté, hasiči, učitelé, zdravotníci, zástupci justiční stráže a i někteří zastupitelé. 

Na nesmyslné rozhodnutí Pavla Fojtíka a potažmo rady upozornila kromě dalších zastupitelů i Věra Beranová. Připomněla, že podle zákoníku práce by měl být zaměstnanec ze strany svého nadřízeného na nedostatky své práce nejdříve upozorněn například vytýkacím dopisem, což se v případě Lazarové nestalo.

Samotná Simona Lazarová upozornila, že si není vědoma žádného pochybení, které by mohlo vést k jejímu odvolání. „Odcházím s čistým svědomím. Skutečně si nejsem vědoma žádného pochybení, které bych ve své funkci udělala. A samozřejmě nesouhlasím s důvody, které pan starosta uvádí," uvedla Lazarová. Ale hned ve čtvrtek ráno Nymburskému deníku potvrdila, že i přes rozhodnutí zastupitelů o jejím odvolání (pro odvolání hlasovalo 11 zastupitelů), v městské policii chce zůstat. „Mám tady tým kolegů, kterých si nesmírně vážím. Takže pokud to půjde, zůstanu s nimi," potvrdila.

Na její místo byl od 1. července jmenován Tomáš Řehák, který byl ve funkci vrchního strážníka v době, kdy byla Simona Lazarová na mateřské dovolené.