Systém adresného třídění odpadu v Nymburce se ujal. Pro příští rok bude pro občany zapojené do systému odměna zdvojnásobena. O projekt se zajímají další obce.

„V současné době máme 340 registrovaných Nymburáků v systému. Přes prvotní mírné rozpaky se adresné třídění odpadu lidem zamlouvá a protože se systém osvědčil, pro příští rok by se měl bonus za odevzdaný odpad zdvojnásobit," uvedla Michaela Havelková, vedoucí Odboru životního prostředí na Městském úřadě v Nymburce. Rada města myšlenku na navýšení odměny za vytřídění odpad posvětila, teď je vše na nových zastupitelích.

Efektivní účast v systému adresného třídění, tedy separace recyklovatelného odpadu do plastových pytlů označených čárovým kódem, je podmíněna odevzdáním pytlů na sběrném dvoře v Drahelicích, případně mimo pracovní dobu dvora do označených kontejnerů před vraty. Současná rekonstrukce 
a uzavírka Drahelické ulice značně komplikuje lidem zapojeným do projektu samotný odvoz odpadu na sběrný dvůr. O rozšíření sběrných míst 
o další kontejnery ve městě ale vedení Nymburka neuvažuje. Změnu doznají samotné kontejnery. "Nové kontejnery budou s větší kapacitou, tak aby se do nich veškerý vytříděný odpad vešel a zároveň nebylo možné pytle zpět z kontejneru vytáhnout a podvádět s množstvím odevzdaného odpadu. 
I takové případy jsme bohužel zaznamenali," sdělil vedoucí Odboru správy městského majetku Vlastimil Janda.

Vyhrajte celoroční poplatek za odpad

Projekt s názvem „Třídění je hra" vznikl se záměrem zlepšit kvalitu a množství vytříděného odpadu ve městě 
a potrvá až do poloviny prosince letošního roku. Součástí právě započaté kampaně je sběr takzvaných Kontíků – samolepek s obrázky jednotlivých barevných kontejnerů a následné ocenění jejich sběračů. „Obyvatelům Nymburka jsme již začali rozdávat letáky s informacemi 
o třídění odpadů a s hrací kartou k nalepení nasbíraných samolepek. V týdenních intervalech postupně rozdáme ještě další tři letáky, pokaždé na jiné téma a s jinou samolepkou Kontíka," přiblížila soutěž Kateřina Půlpánová, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s.

Pro získání zbylých dvou samolepek budou muset zájemci donést odpad na sběrný dvůr, kde dostanou samolepku „oranžového kontíka", 
a dále prokázat své znalosti ve hře na webových stránkách www.trideni.cz nebo vyplnit odpadový kvíz. Odpadový kvíz je možné vyplnit v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců. Správné odpovědi budou odměněny samolepkou „bílého kontíka". „Plně polepenou kartičku pak stačí do 5. prosince vhodit do slosovací schránky na radnici v prostorách podatelny nebo ji zaslat na uvedenou adresu. Výherci slosování pak získají dárkové balíčky pro děti, sadu třídících tašek a 150 lidí dostane roční poplatek za odpad zdarma. Pokud byste hrací karty a samolepky nenašli ve svých poštovních schránkách, je možné si je vyzvednout v Turistickém informačním centru. Obyvatelé zapojení do systému adresného třídění navíc čtvrtou oranžovou samolepku obdrží automaticky na radnici u kolegyně Lenky Minaříkové," vysvětlila Michaela Havelková.

S fungováním systému adresného třídění je spokojen propagátor myšlenky místostarosta Pavel Fojtík. „Jsme rádi, že po pytlovém sběru můžeme občanům, kteří aktivně třídí, nabídnout další možnost úlevy na poplatku za komunální odpad, a to právě ve formě této soutěže. Již nyní lze vyhodnotit pytlový sběr jako úspěšný, v současné době evidujeme cca 340 lidí, registrovaných do tohoto systému. Každý měsíc s potěšením sledujeme, jak narůstá množství odpadu, vytříděného v rámci pytlového sběru," řekl místostarosta Nymburka Pavel Fojtík.

Nymburský systém odměn za vytříděný odpad se zalíbil také představitelům obcí Kovanice, Chvalovice a Hradištko. Právě tam nyní zvažují, jak systém uvést v praxi i v jejich obci.