Nynější dohodě a výstavbě nymburské maríny v příštím roce by už však podle zúčastněných nemělo nic bránit.

Proč to tedy nešlo dříve, když první společné prohlášení bylo podepsáno už v roce 2012? První komplikace se objevily již v roce 2013. Tehdy se investor celého projektu Ředitelství vodních cest (ŘVC) stal součástí ministerstva dopravy. „Následně věc ztěžovala legislativa a budoucí převod majetku. Ředitelství vodních cest totiž jako investor a budoucí provozovatel buduje přístaviště na majetku Povodí Labe,“ vysvětlil ve zkratce průtahy celého projektu starosta Pavel Fojtík.

Podle Lubomíra Fojtů, ředitele ŘVC, i Mariána Šebesty, generálního ředitele Povodí Labe, jsou ale nyní tyto problémy vyřešeny a nic nebrání tomu, aby do konce roku proběhla soutěž o zhotovitele přístaviště a na jaře roku 2019 se začalo stavět. „V současné době je vydáno platné stavební povolení a město je připraveno na vlastní náklady opravit přístupovou komunikaci, tedy cyklostezku od Staré Rybárny po hydroelektrárnu, doplnit mobiliář a vybudovat rozptylovou plochu pro hotelové lodě. Na mobiliář by měl být vypsán dotační titul, tak doufám, že budeme úspěšní,“ doplnil Fojtík.

Pro Nymburk je zásadní nejen vybudování samotného přístaviště, ale také rozvoj celého území v okolí řeky. Během setkání proto jeho účastníci připravili a podepsali memorandum, kde potvrzují společný zájem nejen na výstavbě rekreačního přístavu a přístaviště osobní lodní dopravy v Nymburce v roce 2019, ale i výstavbu potřebné městské infrastruktury navazující na přístaviště. „Zejména se jedná o lokalitu park pod hradbami, vybudování cyklostezek v souběhu s vodními toky, tedy v ulici Na Přístavě a cyklostezku Nymburk - Čelákovice, přípravu ochranného rekreačního přístaviště a servisního centra v Sadské, zlepšení splavnosti Labské vodní cesty dostavbou potřebných plavebních stupňů a podporu a propagaci rekreační, osobní a nákladní plavby,“ vyjmenoval odstupující starosta.

Podle jeho slov by přístaviště v roce 2019 mělo být skutečně zbudováno a postupně by měly navazovat další projekty. „Labe se tak konečně stane atraktivnější nejen pro místní, ale i pro turisty,“ doplnil Fojtík.

Zprávy o oživení projektu vybudování přístavišť prosákly už na jaře. A netýkají se jen maríny v Nymburce. Hned dvě přístaviště by mohla vzniknout i v sousedních Poděbradech. Podle stránek Město Poděbrady ŘVC reaguje na zvyšující se poptávku po rekreaci na vodních tocích a naprosto nevyužitý potenciál. Stavět se tak má začít v druhé polovině příštího roku. „Přístaviště by měla vzniknout hned dvě. Jedno pod zámkem, druhé větší nad vodní elektrárnou. Veškeré práce na vodě zajistí ŘVC, město by se podílelo na stavbě na břehu včetně přípojky vody. Náklady pro město jsou prozatím odhadnuty na necelý jeden milion korun,“ uvedly neoficiální facebookové stránky města.

CO SOUVISÍ S VYBUDOVÁNÍM PŘÍSTAVIŠTĚ
- úpravy parku pod hradbami
- vybudování cyklostezky v ulici Na Přístavě
- vybudování cyklostezky Nymburk – Čelákovice
- příprava ochranného rekreačního přístaviště a servisního centra v Sadské
- zlepšení splavnosti Labské vodní cesty dostavbou potřebných plavebních stupňů
- podpora a propagace rekreační, osobní a nákladní plavby