„Jeden 
z mála příslušníků české šlechty, který neemigroval, a celý život prožil ve vlasti. Za komunistického režimu mu bylo odepřeno veškeré studium. Svoji početnou rodinu živil jako řidič náklaďáku, později sanitky. Po roce 1989 se vrátil do Dymokur 
a hospodařil na navráceném majetku," píše ve smutečním oznámení Tomáš Czernin za rodinu.