Domov Mladá pozval v sobotu na Hakenův stadion v Milovicích širokou veřejnost, aby se společně s klienty Domova zúčastnila 
IV. ročníku charitativního hudebního festivalu Žijme tu spolu.

V hlavním programovém bloku se představilo 13 hudebních skupin a zároveň probíhal doprovodný program, při němž se nenudili dospělí ani děti. Kdo přišel, mohl přispět dobrovolným vstupným 
a také zakoupením výrobků klientů Domova do jeho kasičky a pomoci tak k obohacení života jeho obyvatel.

Jednotlivé stánky a stanoviště představila pracovnice sociální péče Jana Kynclová 
a vzala to hezky popořadě. 
„U vstupu máme panely s fotografiemi a plakáty, které vyprávějí o naší činnosti, vedle je stánek, kde lze přispět dobrovolným vstupným. Pak tady prodáváme výrobky našich klientů, například 
z korálků, předměty háčkované, pletené, vyšívané nebo ušité. Z naší keramické dílny tu najdete vázičky nebo hrnečky," vysvětluje Kynclová.

Při prohlížení výrobků návštěvník žasl, co všechno dokáží vyrobit lidé s mentálním a fyzickým handicapem. Připomeňme, že Domov Mladá je „domovem" více než 60 klientů ve věku od 13 nebo 14 let po seniory, přičemž více než polovina je ležících.

Vedle různých herních stanovišť pro děti tvořila samostatnou kapitolku canisterapie, kterou se v Domově zabývá Kateřina Pejchalová se svými psími pomocníky.

Když na pódiu dohrála folková kapela Lážo Plážo, vystřídalo ji hudební uskupení klientů Vážky a nezasvěcený divák žasl podruhé. Šéf Vážek Augustin Chreňo zjistil při muzikoterapii, že někteří klienti mají smysl pro rytmus, začal s nimi pracovat a kapela byla na světě. Z jejich vystoupení bylo jasné, že se jim muzicírováním rozjasnil svět.

Pohodové odpoledne uplývalo se střídajícími se hudebními skupinami, které si sem rády přijíždějí každý rok zahrát bez nároku na honorář nebo vhazují svoji odměnu rovnou do kasičky Domova. Stejně tak jej sponzorsky podporuje řada menších i velkých firem, institucí i jednotlivců. Vždyť tu žijeme přece spolu.