Cíl je jasný. Radnice chce zjistit potřeby obyvatel v jednotlivých odvětvích života. Otázky se týkají například dopravy, školství, bezpečnosti, čistoty veřejného prostranství a dalších každodenních věcí. „Rádi bychom požádali domácnosti, které budou vybrány, o odpovědné vyplnění dotazníku. To nám pomůže zjistit hlavní problémy a potřeby města, které mají být řešeny. Získané odpovědi budou využity výhradně pro účel tvorby strategického plánu a budou vyhodnocovány pouze souhrnně, to znamená anonymně," vysvětlil důvod dotazníkového šetření starosta Milovic Milan Pour.

Dotazníkové šetření začalo 12. dubna a mělo by být ukončeno 5. května. Radnice pak nechá výsledky zpracovat.