V roce 2019 se budou vyznamenání udělovat již po jedenácté. „Navrhnout udělení vyznamenání může každý občan nebo organizace se zdůvodněním. Návrh mohou lidé předložit na přiloženém formuláři, případně napsat volnou formou se stejným obsahem. Formulář lze nalézt na webových stránkách města. Případné dotazy zodpoví referentka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Jitka Petrová,“ píše se výzvě místním obyvatelům.

Návrhy vedení města očekává do 30. ledna. Lze je odevzdat na podatelnu Městského úřadu Lysá nad Labem nebo poslat na e-mail podatelna@mestolysa.cz.

Městská vyznamenání jsou výrazem ocenění významných úspěchů jednotlivců i organizací. Udělují se za významnou a dlouhodobou práci pro město, za významné úspěchy v různých oborech, za vynikající reprezentaci města nebo státu, za hrdinské činy a statečnost, za přínos pro rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v Lysé nad Labem a dále za zásluhy o město nebo k poctě významné návštěvy ve městě.

Na letošním březnovém vyhlašování si ocenění převzala například Kateřina Jančaříková za reprezentaci české záchranářské kynologie ve světě. Mezi laureáty byli i Jaroslav Hora za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, či Vladimír Hruška za celoživotní přínos v oblasti požární ochrany. Oceněny byly i osobnosti z oblasti kultury. Za úspěchy v oblasti hudby, rozvoj kultury a výchovu mladé generace získal ocenění Lukáš Sommer. Za přínos v divadelní oblasti si odnesl vyznamenání režisér Miroslav Pokorný. Oceněn byl i Milan Horvát za dlouholetou činnost ve Sdružení romských občanů.