Podle dostupných informací by se mělo jednat o větší přístav, než jsou stání pro lodě v Poděbradech a v Nymburce. V lyské čtvrti Litol by mělo být možné u pravého labského břehu nejen zakotvit s větší osobní dopravní lodí, či s menším rekreačním plavidlem, ale přístav má nabídnout i řadu důležitých služeb. Podle webu Zdopravy.cz půjde například o odběr splaškových vod, odběr odpadků, elektrické přípojky pro lodě, výdej pitné vody nebo čerpací stanici. Při povodních má mít ochrannou funkci. Zatím není jasné, jakou kapacitu lodí by lyský přístav měl mít.

Studie, na níž je vypsáno výběrové řízení, má nabídnout hned několik možných variant podoby budoucího přístavu. „Pro všechny varianty řešení bude prověřeno napojení veřejného přístupu ve dvou směrech, a to z křižovatky ulic Dolejší a Na Staré vsi (pouze pro pěší a cyklisty) a směrem od fotbalového hřiště v ulici Jiráskova,“ stojí v zadávací dokumentaci. Studie má například posoudit i zájmy ochrany přírody nebo nastínit investiční a provozní náklady. Jasno má být zhruba za rok.


Stavět se má i v Nymburce

Zatímco v Poděbradech jsou už k dispozici dvě přístaviště, tedy jak pro menší rekreační lodě u levého břehu před mostem, tak pro větší osobní lodě vpravo za mostem, v Nymburce je zatím dobudované a otevřené pouze přístaviště pro větší lodě pod Šafaříkovým mlýnem. V únoru ŘVS vypsalo veřejnou zakázku na stavbu ochranného přístavu se stáním pro sportovní plavidla. To by mělo vzniknout v místech mezi Špičkou a cyklostezkou pod hradbami. Tedy v lokalitě, které se už dnes říká přístaviště a místní ji znají především jako místo konání tradičních závodů dračích lodí. Kdy se začne stavět a kdy bude toto přístaviště hotové, zatím není jasné.