V rámci rekonstrukce bude na místě vystavěna kanalizace, vodovod včetně přípojek, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a čerpací stanice odpadních vod. „Na část chodníků už jsme získali dotaci, další peníze se budeme snažit získat i v příštím roce,“ uvedla na stránkách města radní Karolína Stařecká.

Jak už bylo řečeno, uzavírka první části ulice začne přibližně v půli srpna. Ještě v letošním roce by měla být dokončena I. Etapa, což je úsek od vjezdu do společnosti Ars Altmann až po Dobrovského sady. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Celá akce je rozdělena do čtyř etap a potrvá dva roky.