„Obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství, podpora dosáhne výše 21 milionů a zbylou částku uhradí částečně z vlastních zdrojů a částečně z úvěru. I přes koronavirovou krizi pokračuje celá stavba dle původního harmonogramu. Celkem bude v Libici vybudováno 342 přípojek,“ uvedla starostka Iveta Myšková. Vedení obce také zajistilo zájemcům z řad občanů za zvýhodněné ceny vodovodní šachty. Stavební práce by měly být ukončeny do konce ledna příštího roku.

V historické části obce probíhají výkopové práce pod odborným dohledem ředitele Archeologického ústavu Jana Maříka. „Samotné nálezy nejsou zatím nijak oslňující, jedná se především o zlomky keramiky a zvířecích kostí. Máme však mimořádnou příležitost ověřit rozsah i stav dochování archeologických terénů téměř na celém území obce. Mezi zajímavá zjištění patří nálezy z mladší doby bronzové, které dokládají, že jádro dnešní obce bylo intenzivně osídleno již v této době. Pozornost si zaslouží i nález dětské kostry ze středověku v blízkosti dnešní katolické fary,“ vysvětlil ředitel.