Modlitebna je uzavřena jen kvůli rekonstrukcím, jinak nepřetržitě funguje prakticky od dob svého vzniku, tedy 230 let. V poslední době byl kostel vyhledáván také turisty, kteří se zde zastavovali, když putovali po místní cyklostezce, případně autobusy přijížděly přímo za památkou. Kostel je otevřen také širší veřejnosti pořádají se zde kulturní akce, koncerty, adventní zpívání, přednesy básní, navštěvují jej místní žáci.

Jedná se o evangelickou toleranční modlitebnu, stavbu, která slouží ke stejným účelům jako kostel, má však poněkud jiný vzhled. Takových staveb se na našem území dochovala necelá padesátka. Většina modliteben byla později přestavována, ta hořátevská se však zachovala v autentické podobě a právě tím je výjimečná. Nedočkala se přestaveb a podává tak svědectví o prvotním vzhledu. Veškeré vybavení je původní: lavice, kazatelna, varhany i okna. Vše je protestantky strohé s odkazem na typickou evangelickou tradici polabských sedláků.

Památka byla postavena pár let poté, co Josef II. vydal Toleranční patent a umožnil lidem vyznávat jiné než katolické náboženství. Nekatolíci se tak mohli svobodně přihlásit ke svému vyznání a vlastními silami vystavět modlitebnu. Zároveň však tehdejší nekatolické modlitebny nesměly mít věže, zvony ani zdobená okna a navenek nesměly připomínat kostely. Obec Hořátev odkazuje na tuto evangelickou tradici tím, že za svůj znak pojala právě kalich.

Další věc, která činí památku neobyčejnou, je dochovaná výzdoba stropu. Ta byla objevena náhodně pod novějšími nátěry a je považována za naprostý unikát. Celý strop, potažmo i malba, je však v ohrožení. Je potřeba opravit krov a dokončit rekonstrukci, která začala už v roce 2017. „Památkáři doporučili modlitebnu uzavřít, jelikož havarijní stav spolu s pohybem většího množství lidí by mohly poškodit vzácnou výmalbu. Památka je tedy už třetím rokem uzavřena. Nyní sbor potřebuje sehnat další částku na opravu, kterou odhaduje na 1.5 milionu korun. O dotaci žádá mimo jiné Středočeský kraj a využívat bude také vlastní zdroje.“, uvedl Jiří Hofman, dobrovolník projektu modlitebna.cz

Sbor má zájem, aby se památka dostala do širšího obecného povědomí. Vytvořil webové stránky s názvem www.modlitebna.cz , kde jsou dostupné veškeré informace. Také památku zařadil do projektu „pomáhej pohybem“. To je aplikace Nadačního fondu ČEZ, která finančně podporuje určité projekty. Uživatelé aplikace získávají body za sportování, kterými lze dále hlasovat pro podporu konkrétních projektů, od března také hořátevské modlitebny.