Bezmála 772 tisíc korun. Takové jsou úspory 
v první elektronické aukci, do níž se zapojilo 136 nymburských domácností a deset podnikatelů.

„O výhodnější ceny zemního plynu usilovalo celkem 41 domácností s finančními prostředky přes 1 milion korun. 
U zemního plynu se uspořilo 284 048 korun. E-aukce na dodavatele elektrické energie se zúčastnilo 95 domácností. 
Z částky 1,2 milionu korun se podařilo uspořit 345 748 Kč, tedy 27,75 procenta," řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

V podnikatelské sféře usilovalo šest subjektů o výhodnější ceny elektrické energie 
a čtyři zemního plynu. Podnikatelé celkem ušetřili 142 tisíc korun. Od 18. do 29. listopadu budou na kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.

„Kontaktní místo bude umístěno ve vstupní hale městského úřadu. Otevřeno bude v pracovní dny od 13 do 17 hodin. Všechny klienty budeme postupně kontaktovat 
a domlouvat si schůzky. Předáme podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na základě zplnomocnění od občanů zajistí výpověď u stávajícího dodavatele," uvedla postup Jolana Cibulcová z firmy eCentre, která pro město aukce zajišťovala. Vítězný dodavatel poté zahájí dodávku elektřiny a zemního plynu.

Aukce energií byla v Nymburce velmi úspěšná, v únoru proto město uspořádá druhé kolo. Všem dají včas vědět na městských internetových stránkách. Podobné e-aukce se konaly již dvakrát také v sousedních Poděbradech. Zuzana Kroupová z Poděbrad je s e-aukcí maximálně spokojená. „Za dobu platnosti nové smlouvy ušetřím asi 3 tisíce korun," říká Kroupová.