Nejprve však musel být odstraněn ten starší, který nerostl úplně rovně. Jeho místo zaujal modrý smrk stříbrný, jehličnan dekorativního vzhledu. Smrček se hned také dočkal bohaté zálivky a začátkem adventu se stane ozdobou prostoru dobšické návsi.

Kromě toho se sázely i stromky u cesty ke hřbitovu. Díky dřívější výsadbě na místě rostou nejen jabloně, švestky, hrušně, ale i lípy a další typy listnatých stromů. Někdy však stromek uschne nebo je poškozen lesní zvěří a bohužel občas dochází i k vandalství.

V podstatě každoročně přichází ke slovu ze strany spolku potřebná obnova Aleje Dobšanů. „Letos jsme zasadili pět nových stromků, dvě lipky, dvě hrušně a švestku. Máme radost, že se alej po celý rok stává místem příjemných vycházek pro mnohé spoluobčany, míří sem hlavně maminky s kočárky a senioři. V sezóně projíždí těmito místy hodně cyklistů, zkrátka se jedná o vyhledávanou zónu klidu,“ připomněl předseda spolku Dobšané Oldřich Novotný. Každý stromek byl opatřen opěrným kolíkem a plastovou ochranou proti okusu od zvěře.

Na úplný závěr došlo na návsi k položení kytice u pomníků padlých občanů v první světové válce a obětí druhého světového konfliktu.