Cesta k novému sídlu hasičů v Chroustově však nebyla jednoduchá. Poprvé se o něm začalo mluvit už v roce 2014, kdy byl vyhlédnut tehdy neupravený a zpustlý pozemek, který obec odkoupila v neveřejné dražbě. Následující rok pak byl věnován úpravám pozemku, aby na něm bylo možné případnou stanici vybudovat.

V roce 2016 přišlo klíčové rozhodování zastupitelů. Ti stáli před dvěma variantami: přestavět dosavadní hasičskou zbrojnici, aby v ní bylo možné zaparkovat výjezdové vozidlo a splňovala parametry nezbytné pro činnost jednotky v příslušném stupni. Samotné zázemí pro hasiče by úplně ideální nebylo.

A tak nakonec zvítězil druhý návrh, který předpokládal postavení nové hasičské zbrojnice. „S tím, že využijeme nově vypsané dotace ministerstva vnitra a požádáme o dotaci také kraj,“ říká Pavel Vančura, starosta obce. To se také vzápětí stalo. Byla vypracována stavební studie s náklady odhadovanými na 10,5 milionu korun. Pracovníci obecního úřadu pak vyplnili příslušné žádosti o dotace. Vše  se nakonec podařilo.

Dorazily obě potřebné dotace, zbytek zaplatila obec ze svého. Cena se navíc ještě snížila při vybrání dodavatele stavby, kterým byla poděbradská firma Stafiko. Ta dokázala náklady stlačit pod 10 milionů korun. A v rekordně krátké době moderní hasičskou zbrojnici se vším komfortem vybudovat.

O tom svědčí i následující data: 15. března 2018 byl vybetonován základní kámen. 22. ledna 2019 byla budova hasičské zbrojnice zkolaudována a jen o tři dny později slavnostně místní jednotce předána a uvedena do provozu. „Poté, co místní hasiči museli čelit nepřízni počasí, a také si sami museli opravit vůz, který jim vzplál při výjezdu, si novou hasičskou zbrojnici rozhodně zaslouží,“ řekl ve svém projevu ředitel profesionálních hasičů na Nymbursku Luděk Turek.