Černíky – Co obec, to jiná situace. Také to ukazuje projekt Vesničky, s nímž se setkáváte na stránkách Nymburského deníku. A vždy jsou za konkrétní situací lidé.

Tak například malé, ale roztomilé Černíky, vesnička schovaná v polích a lukách okresu Nymburk, asi 5 km severozápadně od města Český Brod. Jejích 135 trvale hlášených obyvatel žilo třiatřicet let s jedním starostou. Změna přišla až s loňskými říjnovými volbami, které dosadily do starostenského úřadu Vratislava Ouhrabku, a většinu v zastupitelstvu získal jeho tým.

Nové vedení obce začínalo skoro od začátku. Ze všeho nejdřív bylo nutné začít šetřit tam, kde zbytečně utíkaly obecní finance, kterých zejména malé obce nemají nazbyt. Revizí prošly účty za energie, telefon, internet, pojistky a externí zaměstnanci pracující pro obec. Tak se hned ušetřilo přes 200 000 korun za rok.

Dále bylo potřeba vrhnout se na velké projekty, aby obec mohla zažádat o dotace. „Projekt na vodu už je připravený, projekt na vybudování kanalizace v obci se dokončuje stejně jako územní plán. S ním souvisí prodej některých obecních parcel, a tím vzniknou nové stavební pozemky pro výstavbu rodinných domků," přibližuje kroky vedení obce starosta Ouhrabka. Slibuje si od toho, že tím zvedne životní úroveň v obci, přiláká čerstvou krev do obce a zároveň také přitečou „zlaťáky" do obecní kasy.

Obec však potřebuje řadu dalších věcí, například obchod, zatím sem jezdí jen pojízdná prodejna. Také nohejbalovému hřišti by slušela proměna ve víceúčelové sportovní hřiště.

Vedle plánů z kategorie velkých se už rozjelo mnoho drobnějších počinů. Představme si některé z nich. Byl zajištěn nový provozovatel místní restaurace, která znovu od ledna ve vsi funguje. Poněvadž co by to bylo za ves bez hospody. Dotace na dětské hřiště nedopadla, a tak se místní do něj pustí formou brigád.

Podobně spolupracují občané s vedením obce při rekonstrukci vjezdů k rodinným domkům. Obec financuje materiál a lidé si vjezdy upravují vlastními silami. Vedení obce rovněž prosadilo nové dopravní značení omezující rychlost v obci na 40 km/hod. a zákaz vjezdu kamionů, což významně ulehčuje život v obci.

Obec Černíky učinila důležitý krok kupředu také tím, že se nově stala členem Regionu Pošembeří, který sdružuje obce, neziskové organizace 
a podnikatele v regionu s cílem propagovat a podporovat kulturní, historické a přírodní bohatství území a rozšiřovat jeho potenciál. Tato platforma je výbornou příležitostí právě pro malé obce jako Černíky, jak snáze dosáhnout na evropské dotace ve výše zmíněných oblastech.

„Hned první akcí jsme byli v regionu první, kdo se pustil do úklidu obce v rámci projektu „Ukliďme svět". Letos, jsme měli 4 party, které po 4 víkendy kompletně uklidily obec a její okolí. Byly z toho 
3 kontejnery odpadků," vypočítává starosta.

V obci sice v minulosti ukončily všechny spolky svoji činnost, ale nedá se říct, že se tu nic neděje.
„Pořádáme tradiční nohejbalový turnaj, dětské dny, dětský karneval, rozsvícení vánočního stromku, Mikulášskou, rozlučku s létem a sportovní den. Spolupracujeme při těchto akcích s okolními obcemi a jejich spolky," doplňuje starosta Ouhrabka informace o současném životě 
v Černíkách.

Z toho všeho je zřejmé, že tato víska má dobře nakročeno.