Na první schůzi přišlo všech patnáct zastupitelů ze dvou kandidujících sdružení a složilo zákonem předepsaný slib. Samospráva obce doznala proti minulému volebnímu období podstatných změn a výrazně se snížil věk zastupitelů. Po nezbytných administrativních procedurách a podle programu zasedání došlo k volbě nejvyšších představitelů obce. Uvolněnou starostkou se podle očekávání a po jednoznačné volbě stala Iveta Myšková ze sdružení Pro Libici, za jejího zástupce zastupitelé zvolili Miroslava Tomáše ze stejnojmenného společenství.

Obec bude jako v minulých letech řídit pětičlenná Rada. Další volby se týkaly členů finančního a kontrolního výboru. Za novou zástupkyní ve Svazku obcí Cidlina byla rovněž zvolena Iveta Myšková. Zvolení se dočkal i nový zástupce ve Svazku obcí NY-KO, stal se jím Martin Král mladší. „Chci věřit, že v zastupitelstvu budeme nacházet společnou řeč při řešení přicházejících problémů. Za prvořadý úkol považuji dokončení vodovodu, po rekonstrukci také volají místní komunikace a chodníky. K dalším potížím patří uzavřená restaurace v kulturním domě. A určitě by se mohlo mluvit o dalších bolestech a trápeních. Doufám, že společnými silami mnohé zvládneme,“ uvedla na závěr zasedání starostka.