Vysouvání první části nové mostní konstrukce s délkou 103 metrů započalo minulý týden a v těchto dnech by mělo být dokončeno. Most je vysouván ve vodorovné poloze postupnou metodou s rychlostí zhruba tři metry za hodinu.

„Po vysunutí první části konstrukce do koncové polohy se na montážní základnu začne navážet druhá část mostu s celkovou délkou 57 metrů, která se nejprve svaří. Samotné vysouvání začne v polovině letních prázdnin,“ uvedl Ondřej Göpfert, náměstek ředitele Stavební správy západ.

Nový most bude připraven na možnost zdvižení se zajištěním podplavné výšky sedmi metrů. Uveden bude do zkušebního provozu 15. září, kdy by zároveň mělo dojít ke zprovoznění první koleje v úseku Káraný – Čelákovice a k vyloučení druhé koleje tohoto úseku, na které se začne pracovat. Rekonstrukce zahrne železniční svršek, spodek, mosty a podchod.

Obdobně se práce vystřídají i na zastávce Čelákovice-Jiřina, která je také součástí stavby. Zatímco nyní se stavbaři soustředí na rekonstrukci prvního nástupiště a příslušného přístřešku, na podzim se zaměří na druhé nástupiště.

Nově budou mít obě výšku 55 centimetrů nad kolejnicemi, což zajistí pohodlný nástup do vlaků. Vybudují se nové rozšířené přístřešky a všechny prostory budou bezbariérově přístupné. V blízkosti zastávky by měla vzniknout také nová cyklověž.

Hlavním cílem modernizace mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi je zvýšení traťové rychlosti až na 140 kilometrů za hodinu spolu s vyšší kapacitou dráhy. Stavební práce započaly v polovině roku 2019 a v první fázi se týkaly úseku Lysá nad Labem – Káraný, kde došlo k vybudování nové odbočky Káraný. Ta díky vložení čtyř nových výhybek umožňuje vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou.

V úseku se také kompletně zrekonstruovalo kolejiště, mosty a propustky. Celá stavba by měla skončit v lednu roku 2022. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1,8 miliardy korun.