Most totiž spojuje část města Litol, kde se nacházejí převážně jen obytné domy, s centrem města, kde jsou naopak soustředěny veškeré služby. Největší komplikace tak zřejmě pocítí právě obyvatelé Litole, kteří do centra města míří každý den.

„Město se snaží lidem žijícím v Litoli situaci co možná nejvíce usnadnit. Od 3. dubna funguje ve čtvrti pobočka České pošty, pro starší spoluobčany bylo zavedeno senior taxi, které postupně místní senioři začínají využívat. Zatím město dostává na tuto službu pozitivní ohlasy“, uvedla mluvčí radnice Jana Křížová.

Podle mluvčí se však ne všichni lidé s nadcházející situací smířili. Právě někteří obyvatelé Litole pociťují obavy z příštích měsíců. Problémů se obávají například rodiče, jejichž děti chodí do školy, školky či na kroužky mimo Litol. Nebo také starší občané, kteří se potřebují dostat k lékaři. Musí volit jinou trasu, než na jakou byli zvyklí. Někteří se snaží trénovat, aby cestu s dětmi zvládli na kole či pěšky za použití železničního podchodu, jiní musí počítat s objízdnou trasou a změnami v jízdních řádech autobusů i vlaků.

Objízdná trasa pro osobní auta povede přes Ostrou a Stratov a zabere zhruba 15 minut času. Horší to bude s objížďkou pro nákladní auta, ta pojedou po silnicích 1. třídy a cesta je zavede až do Nymburka, Krchleb a Milovic, což zabere zhruba 40 minut. Dopravní značení je již připraveno.

Jediným silničním spojením zůstává průjezd kolem podniku Kovona. Ten však zůstane otevřený pouze pro stroje a auta pracující na nadjezdu a také pro zásahová vozidla, hasiče, záchranku a policii.
Podle informací z městského úřadu bude samotná demolice probíhat hned od 15. dubna, a to přibližně do 20. května. Odstraňovat se začne nejprve litolská část mostu. Bourání nadjezdu nad železnicí bude probíhat převážně v noci, aby byl co nejméně ovlivněn jízdní řád vlaků. Hlavní část mostu nad tratí bude rozřezána a odstraněna jeřáby. Pracovat na této demolici se bude v noci, v osmi nočních výlukách trati od 5. do 14. května, pokaždé od 20 do 4 hodin ráno. Během těchto nocí vlaky nepojedou.

Výluky na některých kolejích, kde budou umístěny provizorní podpěry, budou trvat až do 30. května. Ostatní práce budou probíhat v denních hodinách. Krajní pole budou demolována hydraulickými nůžkami.
Pokud město získá dotace, plánuje na příští rok další tři rozsáhlé rekonstrukce. Město má zájem opravit most Bohumila Hrabala, křižovatku Československé armády nebo ulici Mírová. Ulice, které jsou zároveň hlavními komunikačními tahy ve městě, jsou již delší dobu ve špatném stavu. Na silnicích jsou velké díry a výmoly. Komentující ze sociálních sítí označují například příjezd do Lysé za „návrat do minulosti“. Město má zájem udělat také nové chodníky, přechody pro chodce, parkovací místa a vysadit novou zeleň.

Fakta o uzavírce nadjezdu
- Celková cena je 228 milionů korun bez DPH
- Financování zajišťuje Středočeský kraj
- Rekonstrukci provede firma Metrostav
- Nadjezd bude uzavřen v neděli 15. dubna v 8.00
- Projekt se začal připravovat v létě roku 2016