Pokud dojde ke stavbě plaveckého bazénu 
s dalšími herními a relaxačními prvky, bude se jednat 
o novou stavbu v areálu zimního stadionu u Labe. Rozhodli o tom zastupitelé Nymburka. Definitivně tedy padla varianta přestavby staré budovy plaveckého bazénu 
v centru města.
O podobě nového aquacentra budou spolurozhodovat občané. Pomocí dotazníku 
a besedy bude vedení města zjišťovat jejich požadavky 
a představy o novém sportovním a relaxačním areálu.

„Nyní uděláme osvětu občanům Nymburka a zeptáme se jich, co všechno by v rámci bazénu chtěli mít k dispozici. Víme, že nový bazén, koupaliště je velkou prioritou a přáním Nymburáků. Nyní budeme zjišťovat, zda stojí o tobogán, klouzačku, venkovní bazén a další. Abychom přesně věděli, co tam chceme, než začneme kreslit dokumentaci pro územní a stavební řízení. Umístění u Labe zvítězilo také proto, aby byla do budoucna možná varianta říčních lázní, které by se sem velice hodily," uvedl starosta Tomáš Mach, který je přesvědčený o vytíženosti bazénu i díky nymburským plaveckým oddílům.

Město chce spojit financování stavby s dotací a bude sledovat vyhlášení vhodné výzvy pro podání žádosti. Za ideálních podmínek je v plánu vytvořit do konce letošního roku dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení.

„Prioritou zůstává, aby roční náklady na vlastní provoz celého areálu byly minimální a město jej nemuselo dotovat ze svých finančních prostředků. Je samozřejmostí, že na financování takto rozsáhlé investiční akce bude nutné využít aktuálně vypsaný dotační titul," doplnil starosta Nymburka.

Občané Nymburka se mohou začít zamýšlet nad svou představou nového bazénu 
a vodního světa v Nymburce. Budou-li sledovat webové stránky, Facebook města 
a výlepové plochy, dozví se včas všechny aktuální informace spojené s akcí bazén 
a budou se moci včas zapojit do vytváření jeho podoby. Město vyhlásí výtvarnou soutěž pro děti, dotazníkovou anketu pro všechny a výsledky obojího zveřejní na besedě 
s veřejností během měsíce června.