Letošní sucha se v České republice v mnoha oblastech projevují nízkými výnosy. Na Nymbursku zemědělci tvrdí, že kde je půda kvalitní a není v ní mnoho písku, nebude to tak hrozné.

Podle předsedy Okresní agrární komory Luboše Pokorného budou ztráty hlavně na písčitých půdách. „Tam odhadujeme ztrátu až padesát procent. Na lepších půdách může být výnos i lehce nadprůměrný. Byla příznivá zima a sucha přišla daleko později než například v roce 2003," vidí letošní úrodu Pokorný. Podle něj ale může být problém s podzimním setím. „Pokud nebude dostatek vody, která nyní chybí, bude problém s přípravou půdy na další setí," vidí možný budoucí problém Luboš Pokorný.

Jsou ovšem plodiny, které už nyní usychají. Jde hlavně 
o cukrovku, kukuřici a slunečnice. „Kukuřice by nyní měla nejvíc růst, zatímco schne. Do podzimu už nezregeneruje, takže výnosová deprese určitě bude," říká zkušený zemědělec.

Na Nymbursku je specialistou na kukuřici Jaroslav Šuk. Ten vidí problém hlavně s kukuřicí na siláž. „Tam předpokládáme o třicet procent menší úrodu, u zrnové kukuřice ještě odhad není, protože právě dokvetla, takže musíme zjistit, jak se opylila," sdělil Šuk s tím, že zemědělci mají určitou rezervu siláže 
z předchozího roku. Pokud by některému zemědělci zásoby došly, má dvě možnosti. Buď zasít některé ranější hybridy, nebo v krajním případě zasít ozimé žito, které dozrává 
v květnu až červnu.

S cukrovou řepou to zatím nevypadá příliš dobře, protože už nyní nať na mnoha místech vysychá.