Intenzifikace trati mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví. Co si pod tím představit?

Byly navrženy úpravy jednotlivých železničních stanic, aby v nich bylo možno křižovat vlaky nákladní dopravy o délce 650 metrů a bude vybudována výhybna Bezděčín v omezujícím mezistaničním úseku Dobrovice – Mladá Boleslav. „Na některých místech, kde byla dosud jen jedna kolej, budou koleje dvě. Moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí dnešní dožívající zařízení a omezením vlivu lidského činitele výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. Celý úsek bude vybaven staničním i traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, čímž se výrazně zlepší propustnost v omezujícím úseku Bezděčín – Mladá Boleslav hlavní nádraží," uvedl radní Zdeněk Vocásek.

Zásadní vliv bude mít projekt na osobní přepravu. „Přinese výrazné zlepšení kultury cestování. Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu a zkrácení jízdních dob by měl mít za důsledek zvýšení počtu cestujících a tržeb jak z osobní tak i nákladní přepravy," vysvětlují autoři projektu.

Tím hlavním hybatelem dění je však možnost rozšíření nákladní dopravy. „Trať Nymburk – Mladá Boleslav je tratí významnou zejména 
z hlediska průmyslu. Slouží 
k zásobování, návozu prázdných souprav a odvozu naložených souprav automobily ze strojírenských podniků 
v Mladé Boleslavi. Hlavním smyslem stavby je reagovat na zvýšenou poptávku v roce 2020 po přepravách automobilů, která již v dnešním rozsahu trať z hlediska propustnosti výrazně zatěžuje. Aby bylo možno zvýšeným nárokům vyhovět, je třeba umožnit křižování ucelených vlaků o délce až 620 metrů
s ostatními, zejména osobní dopravou," konstatuje Vocásek.

Zvýšení kapacity trati má dopad také na seřazovací nádraží v Nymburce, které je významnou dopravní tepnou pro nákladní kolejová vozidla. Zkapacitnění 
a možnost napojení dopravy bude mít zásadní vliv na rozvoj průmyslové zóny. Konečné slovo o rozvoji průmyslové zóny Sever budou mít zastupitelé. Město již má vykoupeno 15 hektarů pozemků.