„Před intenzifikací úpravny a prameniště jsme mohli odebírat 31,7 litrů za sekundu, což jsme plně využívali. Po vybudování tří nových vrtů a změně technologie úpravy vody jsme nyní schopni do vodárenské sítě dodávat 50 l/s,“ shrnul Miloš Petera.

Stavební práce probíhaly za plného provozu a nedošlo k žádným vynuceným odstávkám v dodávkách vody do okolí. To potvrdil Pavel Chalupa, výrobní ředitel společnosti VCES, která byla součástí sdružení vykonávajícího stavební práce a dodávající technologie. „V rámci intenzifikace úpravny vody jsme osadili nové tlakové filtry a rekonstruovali stávající otevřené filtry, kdy jsme vytěžili a vyměnili 600 metrů krychlových písku,“ popsal Chalupa a dodal, že šest stávajících vrtů surové vody prošlo sanací a bylo vystrojeno novou čerpací technikou a měřením základních ukazatelů. „Zároveň bylo prameniště rozšířeno o tři nové vrty s hloubkou provedení 15 metrů. Jednotlivé bodové zdroje surové vody jsme propojili s úpravnou vody 1800 metry nových výtlačných řadů,“ doplnil Chalupa.

Součástí projektu bylo také zateplení budovy úpravny, výměna oken, elektroinstalace a změna vytápění, kdy byl kotel na tuhá paliva nahrazen tepelným čerpadlem voda – voda. Sdružení zhotovitelů předalo dílo zástupcům investora na konci června 2020. Stavba má za sebou také předkolaudační prohlídku a nyní ji čeká dvanáctiměsíční zkušební provoz.

Celkové náklady projektu dosáhly výše téměř 143 milionů korun. Náklady na stavební práce a dodávku technologie úpravny vody představovaly částku více než 114 milionů a na intenzifikaci prameniště přes 28 milionů. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk získala dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 80 milionů korun, zbývající část nákladů potom uhradila z vlastních zdrojů.