„Připadá mi to skandální,“ komentoval hejtman výsledky rokování ministrů. „Jako by vláda chtěla potvrdit, co si o ní mnozí myslí – že je to spolek nedovzdělaných ignorantů,“ potvrdil na pondělní tiskové konferenci pověst muže, který si v politice nebere servítky.

Budou poslanci „vzdělanější“ než vláda?

Rath nicméně věří, že po návrh středočeské univerzity, která by měla sídlit v Kutné Hoře a své fakulty by měla i v dalších městech regionu, získá podporu ve sněmovně. Už v době, kdy pod svůj návrh sbíral podpisy poslanců, aby se jím vláda vůbec zabývala, mu vyhověli nejen sociální demokraté a komunisté, ale i několik kolegů poslanců z lavic vládní koalice. „Doufám, že v Poslanecké sněmovně se najde dostatečný počet poslanců, kteří vznik další vysoké školy umožní,“ věří Rath. Zřízení nové vysoké školy by se totiž formálně provedlo schválením samostatného zákona o jejím vzniku – a ten lze protlačit jako poslaneckou iniciativu i přes nesouhlasy vlády.

Přípravný tým, který se vznikem nové vysoké školy zabývá, počítá s tím, že v Kutné Hoře by vedle rektorátu v Jezuitské koleji měla fungovat i fakulta zaměřená na umění, která by spolupracovala s Českým muzeem výtvarných umění. V Poděbradech by měla být fakulta zaměřená na cestovní ruch a hotelové služby, v Mělníku by se měla rozvinout výuka krajinotvorby a ekologie, v Čáslavi by vznikla technicky zaměřená fakulta, v Příbrami farmaceutická a v Kladně i Mladé Boleslavi fakulta zdravotnická. Pro další města se pak nabízejí možnosti otevření vysokoškolského studia pedagogických směrů a veřejné administrace.

Přínos školy pro region je jasný. A pro studenty?

Vysoká škola by měla mít pro region nemalý přínos. Nejde jen o to, že by zde utrácelo své peníze množství studentů, což by pozitivně ovlivnilo podnikatelské prostředí, ale především by univerzita mohla omezit odliv nejvzdělanějších mladých lidí ze středních Čech do metropole a dalších univerzitních měst. Dosud totiž odcházejí za vzděláním do jiných regionů – a po dokončení studia se už často nevracejí zpět.

Snahy o zřízení středočeské univerzity nejsou ničím novým, i když za minulého vedení kraje se počítalo spíše s jejím centrem v Poděbradech. Pokusy přejít od plánování ke konkrétním krokům směřujícím ke zřízení vysoké školy ale nikdy nevyšly. Sílí hlasy, že další univerzita není potřebná, neboť vysokoškolských pracovišť je už nyní spíše nadbytek – a otevření dalších by přinášelo riziko pohledu úrovně vzdělání dosahovaného na vysokých školách. Skeptici totiž tvrdí, že pro další vysokou školu už nelze zajistit dostatek kvalitních odborníků, kteří by tam vyučovali.

Podle představ Rathovy administrativy by se regionální vysoké školy měly zaměřovat především na bakalářské studijní programy, zatímco tradiční univerzity by se věnovaly především navazujícímu magisterskému studiu a doktoranským programům. Deníku to po svém jednání s ministrem školství Ondřejem Liškou potvrdil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Marcel Chládek (ČSSD). Připustil ale, že s ministrem se zatím neshodli.