Dotaci ve výši 4 miliony město získalo. Může tedy zdárně dokončit proměnu ulice Letců R.A.F. na sídlišti. 
S pracemi by se mělo začít 
v srpnu.

Peníze se Nymburku podařilo „vydolovat" z Ministerstva pro místní rozvoj, a to konkrétně z programu Podpora bydlení. Podle starosty Miloše Petery je celková dotace na kompletní revitalizaci ulice 
8 milionů korun. „Rozdělení stavby do dvou etap se nám skutečně vyplatilo. V regeneraci sídliště bychom chtěli pokračovat i příští rok. Nyní vybíráme nejvhodnější lokalitu," uvedl Petera.

Vzhledem k tomu, že město muselo čekat na přiznání dotace, bude stavba probíhat během léta a podzimu. „Kompletně dokončena by měla být do konce roku. V pondělí 
29. dubna vypíšeme veřejnou soutěž na zhotovitele. Pokud vše půjde hladce, měla by být do konce července uzavřena smlouva a v srpnu by se mohlo začít pracovat. Cena druhé etapy bude pochopitelně předmětem soutěže, předpokládám ale, že to bude méně než deset milionů korun, " uvažuje starosta.

V rámci revitalizace budou opraveny povrchy a dořešena bezbariérovost komunikace, navýší se počet parkovacích míst, vysadí se nové stromy, instaluje mobiliář a dokončí severní část ulice. 

Nové chodníky a komunikace budou opět ze zámkové dlažby. „Znovu počítáme 
s odfrézováním svrchní vrstvy živičného povrchu, dlažba bude položena do nového lože 
s případnou vyrovnávací vrstvou. Tento postup je ekonomicky nejvýhodnější," řekl starosta Miloš Petera. Podél zrekonstruované komunikace vzniknou parkovací místa. „Celkem by to v této etapě mělo být 86 parkovacích stání. Na jižní straně ulice jich bude 62, což je o třicet víc, než doposud. Celková kapacita parkovacích míst na ulici Letců R. A. F. bude po rekonstrukci 129, z toho jich sedm bude vyhrazeno pro handicapované spoluobčany," spočítal starosta.

Na jižní straně ulice se nový chodník posune blíže k parkovacím místům. V trase původního chodníku vznikne zelený pás. Zde bude vysázeno třicet jedna nových stromů a vybudováno několik nových odpočinkových míst s lavičkami 
a odpadkovými koši. „V této etapě revitalizace nedojde 
k žádnému kácení," dodal Petera.

Největším problémem dokončené první části revitalizace diskutované ulice se stal přechod pro chodce, který je posunutý od samoobsluhy více vlevo. Důvod je prý ten, aby to lidé měli asi tak stejně daleko 
z obchodu i od zastávky autobusové linky. „Celý život chodím z chodníku po bývalém přechodu do krámu. Nebudu to měnit, je to proti přirozenosti," zlobí se Nymburák Josef.