Vitalij jezdil prakticky každoročně na určitou část roku z Ukrajiny za prací do Nymburka. Veselý a pracovitý chlapík si postupně osvojil češtinu a bydlel vždy právě u majitele historické budovy na labském břehu. Ačkoliv má na Ukrajině mnohem vyšší kvalifikaci, v Čechách pomáhal na stavbách. A také majiteli Šafaříkova mlýna při různých opravách na domě.

V poslední době zůstával na Ukrajině. Ve čtvrtek ráno mu Václav Šíma do země zavolal. „Ptal jsem se ho, jestli potřebuje pomoct, že udělám, co bude v mé moci. Výsledek je ten, že za chvíli sedám do auta a jedu na polsko–ukrajinskou hranici, kde by na mě měl čekat i s rodinou,“ říká nymburský majitel domu.

Fotografka a pořadatelka talentových soutěží Viktoria Meyer.
Matky budou plakat na obou stranách, říká Ruska narozená na Ukrajině

V jedné části pro ně přichystal byt a je připraven rodině pomoci, jak dlouho to bude třeba. Ukrajinská rodina by tak měla být v Nymburce a především daleko od válečného konfliktu ještě během pátku.