Upozorňujeme čtenáře, že fotogalerie u článku není vhodná pro děti a citlivé osoby.

Jatka v areálu jezdeckého klubu Vlčí stopa v Kostelní Lhotě

Redakce získala fotografie uhynulého poníka, který se nešťastnou náhodou nabodl na ocelovou trubku, která tu zůstala ve výběhu. Poté ho kamarád chovatele Tomáše Bělovského stáhl z kůže, vyvrhnul střeva a naporcoval. To je ve stručnosti rychlý sled událostí v jezdeckém klubu, nad kterými zůstává rozum stát.

„Do té ohrady, kde se to stalo, jsem převáděl koně z jiného výběhu. Původně sloužila jako ovčí ohrada. Bál jsem se, aby se koně o prkna z ohrady nezranili, tak jsem je odklízel. V zemi zůstaly některé trubky, které nešly odstranit. Chystal jsem se je vytáhnout, ale nestihl jsem to,“ komentoval událost kolem uhynulého poníka chovatel Tomáš Bělovský.

Ten v tu dobu nebyl v areálu. „Ráno jsem pustil koně do výběhu a jeli jsme vyklízet paseku od větví. Když jsme chystali dřevo, stalo se to. Po příjezdu jsem zjistil, že kůň je mrtvý. Na místě už byla policie, která to zdokumentovala,“ uvedl chovatel s tím, že se hned po tomto neštěstí rozpoutal proti jeho osobě novodobý hon na čarodějnice.

„Někteří lidé, kteří mají jiný názor na koně, než já, rozjeli kampaň. Uhynulého koně nafotili a od začátku se snažili, aby z toho byl průšvih,“ myslí si Bělovský.

Sám ale přiznává, že je za to zodpovědný. „Mám na tom díl viny. Měl jsem ty trubky odstranit,“ kaje se koňák.

Policie označila případ za nešťasnou náhodu

Co však následovalo potom, připomíná nejvíce ze všeho zlý sen, ze kterého se už chcete probudit. Realita ovšem sen není. Na řadu přišla totiž nekompromisní koňská porážka, kterou podle slov Bělovského provedl jeho kamarád.

„Já jsem koně neporazil, odvezl jsem ho do stodoly. Nebyl jsem psychicky v pořádku, potřeboval jsem si odpočinout. Kamarád ho stáhnul. Já jsem pak řekl, ať si maso rozeberou pro psy,“ vyráží dech chovatel.

Ten tvrdí, že by v životě koně z kůže nestáhl. Počítal s poníkem pro svého nejmladšího syna.

Podle ředitele Krajské veterinární správy Zdeňka Císaře nedošlo k porušení zákona. „Při kontrole chovu koní chovatele Tomáše Bělovského, provedené dne 23. a 31. března v místě bylo zjištěno, že se zde nachází celkem 11 koní a 5 hříbat, zvířata byla ve výběhu. V době kontroly byla všechna zvířata v dobrém výživném stavu. V uvedeném chovu nebylo zjištěno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ vyjádřil se veterinář Zdeněk Císař.

Pokud jde o uhynulého poníka, v době kontroly se v hospodářství nenacházel a trubky byly z výběhu odstraněny. „Chovatel uvedl, že použil uhynulé zvíře ke krmným účelům,“ doplnil Císař.

Tím podle Císaře ovšem chovatel porušil povinnost vyplývající z veterinárního zákona, týkajícího se zacházení s uhynulými zvířaty. „Za porušení této povinnosti mu byla uložena pokuta. Pokud jde o úhyn poníka, chovatel porušil povinnost vyplývající ze zákona na ochranu zvířat proti týrání. V této věci bude podán podnět příslušné obci s rozšířenou působností,“ vysvětlil ředitel Zdeněk Císař stanovisko veteriny.

Výše pokuty se bude pohybovat zřejmě v desítkách tisíc korun. „Abych mohl zaplatit pokutu, musel jsem prodat jednoho koně,“ posteskl si Bělovský.

Redakce požádala o vyjádření k celému případu Luboše Vaňka, šéfa Stanice pro handicapované živočichy v Pátku. „Pohřbil bych ho, ten kůň si takovýto konec nezasloužil. Pan chovatel se ke koním chová dost špatně, dostal jsem několik oznámení na týrání zvířat. Kůň měl například tržnou ránu na noze. Předávám tyto případy veterinární správě,“ uvedl Luboš Vaněk s tím, že žijeme v civilizovaném světě, kde se ale bohužel na zvíře nahlíží pouze jako na věc. „To by se ale mělo změnit. Zákon je v připomínkování a mělo by se konečně na zvíře nahlížet jako na živý organizmus a ne jako na věc,“ míní Vaněk.

Chovatel Bělovský se nařčení z týrání brání a tvrdí, že se na jeho stranu postavilo hodně lidí. „Třeba ti, kteří měli u mě ustájené koně. Na druhou stranu mi chodí hodně ošklivé esemesky,“ tvrdí Bělovský a dodává, že má například dvacetiletou kobylu. „Je už šest let slepá, nechám ji tady na dožití.“

Případem uhynulého poníka se bude zabývat také obecní úřad. „Chci tam co nejdříve zajít a zjistit, co a kde se to vlastně stalo. Vadí mi to, jelikož majitel už těch incidentů měl více. Vedení obce to prověří,“ řekl starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný.

Podle všeho se ale neštěstí stalo na pozemku chovatele koní, proto obec nebude mít žádné pravomoce k sankcím.

„To, co předvádí pan Bělovský, je na odebrání zvířat. Veterina sice dala chovateli pokutu, ale staženého koně neviděla. Byla tam pohozená koňská hlava a nohy. Takto skončilo už více koní,“ dodala žena dobře obeznámená se situací v jezdeckém klubu.