Přihlášky na většinu pedagogických fakult musí být podané do pátku 28. února. Tento termín není důležitý jen pro absolventy středních škol, ale i pro nekvalifikované učitele. Od příštího roku totiž na školách nesmějí učit lidé bez pedagogického vzdělání. I když mají 20 let praxe.

„Myslím, že vzdělání učitelů je důležité, ale praxe rovněž. Za svou kariéru jsem se setkal se dvěma učitelkami, které sice neměly pedagogické vzdělání, ale byly to takzvaně učitelky od boha," říká ředitel Základní školy Juventa v Milovicích Jaroslav Minařík. V tuto chvíli na školách po celé republice totiž působí řada učitelů, kterým, ač mají léta praxe ve škole, pedagogické vzdělání chybí.

Od příštího roku však už ministerstvo školství tyto pedagogy nebude tolerovat. Musejí nejpozději letos na podzim začít některou z pedagogických fakult studovat. „Na naší škole máme sedm nekvalifikovaných učitelů. Pět jich už ale studuje, dva si letos podali přihlášku ke studiu," dodává Jaroslav Minařík.

Bude ještě letos přijímat šest nových pedagogů a očekává, že už budou plně kvalifikovaní. „Vědělo se spoustu let, že v roce 2014 přestává výjimka platit. Kdo chtěl, mohl za tu dobu začít studovat," upozorňuje ředitel. Je však ochoten přijmout i někoho, kdo si vzdělání teprve doplňuje. „Pokud mu ale umožní naše škola ještě studovat, rád bych s ním podepsal kvalifikační dohodu, abych se nemusel obávat, že jakmile dostuduje, najde si jinou školu," říká Jaroslav Minařík.

Jiná vysoká škola nestačí

V nepříjemné situaci se ocitli učitelé s vysokoškolským vzděláním v oboru, který učí, nestudovali však na pedagogické fakultě. Třeba učitelka historie a angličtiny, která vystudovala tyto obory na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Ve školství pracovala 17 let.

„Necítím se být nekvalifikovanou. Během svého působení ve školství jsem vyučovala na škole střední i základní, soukromé i státní. Vystřídala jsem několik postů, od řadového učitele, třídního učitele přes šéfa sekce anglického jazyka až po zástupkyni gymnázia i základní školy. Zažila jsem krásné i komplikované vztahy mezi dětmi, šikanu, aktivní i pasivní žáky 
a studenty, rodiče netečné 
i přehnaně ochranářské, dobré i napjaté vazby mezi učiteli a vedením školy," popisuje učitelka z Přerova nad Labem Kateřina Višňovská.

Další studium pedagogiky 
a psychologie chápe spíš jako nutné zlo, přitom naprosto bezvýznamné. „Chápu, že se stát potřebuje ujistit o tom, že na školách bude vedena výuka kvalitním způsobem. Ale přijde mi to pro zkušené pedagogy opravdu nefér," dodává učitelka.

JOLANA BOHÁČKOVÁ