Marek Merhout, starosta Budiměřic, pod něž Rašovice spadají, hovoří o vydařené společné akci. „Sešlo se 18 lidí a podařilo se za den opravdu vysadit všechny stromy a keře. Navíc byly všechny s pomocí hasičů i zalité,“ uvedl Merhout.

Podle koordinátora klimatických projektů společnosti CI2 Petra Pavelčíka je na rozdíl od běžných výsadeb tato akce aktivně propojena s ochranou klimatu. Výsadba 30 stromů do volné krajiny v rámci projektu s názvem Ovocná stromořadí na Cimbálku totiž získala ověření, že splňuje pravidla českého klimatického programu Sledujeme/ Snižujeme co2. Podle předpokladů dokáže odčerpat více než 91 tun oxidu uhličitého z ovzduší. „Je to jeden z prvních ověřených tzv. offsetových projektů, které přímo v ČR umožňují zapojeným společnostem i jednotlivcům transparentně podpořit konkrétní veřejně prospěšné klimaochranné aktivity v obcích,“ řekl Pavelčík.

Na kamenný most možná budou částečně vpuštěni chodci.
Chodci na mostě? Varianta se vrací do hry!

Místní pod vedením Obecního úřadu v Budiměřicích, pod nějž Rašovice spadají, připravovali podmínky k projektu dlouhodobě. „V loňském roce byl vypracován zastupiteli a zaměstnanci obecního úřadu projekt na rekultivaci této nevzhledné lokality. Projekt byl přihlášen do několika grantových řízení,“ popisují stránky budiměřického úřadu.

Uspěl právě u společnosti CI2, od níž obec dostala dar 22 500 korun. „Jedná se o 70 % z celkové částky určené na nákup stromků, keřů a ostatního výsadbového materiálu,“ uvádí zástupci obce. Loni pracovníci obecního úřadu oblast vyčistili od náletových dřevin a vysekali. Letos byl pozemek opět posekán. Byl zavezen zeminou, aby se zakryly terénní nerovnosti a výsadba se lépe ujala.

K samotné výsadbě ovocných stromů a keřů došlo v sobotu 28. dubna. Do přípravy a samotné výsadby se pod odborným dozorem zapojily místní spolky a obyvatelé. Vysazené aleje budou minimálně 60 let napomáhat ochraně klimatu a sloužit nejen současným a budoucím obyvatelům místní komunity, ale také plnit funkci estetickou a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny.

Záběry z fotopastí objevily vlka pohybujícího se u Milovic.
U Milovic se nečekaně objevil vlk!

Podle klimatického experta Viktora Třebického stále narůstají lidmi produkované emise skleníkových plynů a jsou tak rozhodující příčinou probíhající změny klimatu. „Průměrná teplota Země se zvyšuje, což ohrožuje například ekosystémy včetně zemědělského a lesního hospodářství. Proto změna klimatu patří k nejzávažnějším globálním problémům,“ vysvětluje Viktor Třebický.

Podpora offsetových projektů umožnuje progresivním firmám i uvědomělým jednotlivcům vyjádřit svoji klimatickou a společenskou odpovědnost a spojit podporu místní komunity a životního prostředí s kompenzací části svých emisí skleníkových plynů. „Offsetový projekt musí splnit poměrně přísné podmínky, aby šlo skutečně o kompenzaci,“ upřesňuje Pavelčík. Podle pravidel programu Sledujeme/ Snižujeme co2 pro výsadbové projekty musí jít o nové stanoviště vhodné pro dlouhověké dřeviny vysazované mimo lesy. Nesmí tedy jít o pouhou náhradu za dříve vykácené stromy. Obec, která projekt uskutečňuje na svém pozemku, pak garantuje stromům pěstební péči a dlouhodobou prosperitu.

Výsadba stromů na Cimbálku:
- vysazeno 20 hrušní, 10 třešní a 240 keřů
- obec na projekt získala dar 22 500 korun od společnosti CI2
- podle očekávání by měly stromy pohltit až 91 tun oxidu uhličitého
- výsadby se zúčastnilo 18 lidí
- vysazené aleje by měly vydržet alespoň 60 let
- starat se o ně bude obec

Krásné počasí přilákalo do bylinných zahrad a centra řemesel množství návštěvníků.
OBRAZEM: Botanicus zahájil návštěvní sezonu