Podle ředitele společnosti Česká krajina Dalibora Dostála tato čísla nemusí být pro letošní rok finální. „V některých letech se zubří mláďata rodila ještě během léta, takže počty přírůstků nemusejí být konečné. U zubřích samic se březost do poslední chvíle velmi špatně rozeznává, takže se počet narozených mláďat nedá předem odhadnout,“ uvedl Dalibor Dostal. U zubrů podle něj občas dochází také k podzimním porodům.

V současné době žije v lokalitě stádo 27 zubrů, včetně letošních mláďat. Populace se vyznačuje velkou genetickou pestrostí. Dospělá zvířata pocházejí z celkem pěti polských rezervací, včetně slavného Bělověžského pralesa, ale také z Národního parku Zuid Kennemerland v Nizozemsku. „V příštích letech lze očekávat nárůst každoročního počtu mláďat, protože nyní plně dospívají mladé samice dovezené na podzim roku 2017 z Bělověže,“ doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Podle původních plánů měla pětice bělověžských samic v roce 2017 přijet již do dokončené rezervace. Ta kvůli administrativním průtahům ale stále zůstává nedokončená. Díky podpoře veřejnosti se na její dokončení podařilo získat již 1,7 milionu korun, ochranáři nyní v rámci pokračující veřejné sbírky potřebují získat posledních 300 tisíc korun.

Přírůstky zubrů narozené v bývalém vojenském prostoru v předchozích letech se již staly součástí dalších rezervací. Letos v lednu tři samice pomohly založit nový chov u města Rokycan na západě Čech, zubří samec odjel pro změnu do Nizozemska. Další transporty mladých zubrů do zahraničí se připravují v příštích letech.

Rezervace velkých kopytníků vznikla v bývalém vojenském prostoru v roce 2015. Spolu se stádem zubrů tam žijí také dvě stáda divokých koní a stádo zpětně šlechtěných praturů. Lokalita se stala první rezervací na světě, kde se objevily všechny tři klíčové druhy velkých kopytníků Evropy.