Oficiální dokument zakazující vstup do lesů zveřejnila milovická radnice. Týká se Lesního hospodářského celku (LHC) Lipník, který zahrnuje území v katastrech celkem 20 měst a obcí. Na Nymbursku se to týká Milovic, Loučeně, Chudíře, Lipníku a Jiřic.

Zákaz platí až do konce letošního roku. „Na celém území LHC Lipník dochází v rámci klimatické změny k hromadnému odumírání březo – borového prostu. V těchto porostech dochází k rozpadu jednotlivých souší, u kterých hrozí nekontrolovatelné zřícení větví i celých částí kmene, což může ohrozit zdraví i život návštěvníků lesa,“ píše se v rozhodnutí úřadu.

Místní si posteskli, že zákaz byl vydán v době, kdy právě v těchto lesích roste dostatek hub.