Kromě likvidace stávajících nevzhledných stánků a čistě sadové úpravy, která měla být propojena se sousední knihovnou, na místě vyroste nový, architektonicky moderní stánek s občerstvením a veřejné toalety.

Vedení města zdůrazňuje zachování možnosti občerstvení v těchto místech historickou tradicí. „Mnozí Poděbraďáci si zcela určitě vzpomenou na bramboráky do papíru, které v těchto místech byly nabízeny dávno před rokem 1989 a také na bufet Jitřenka. Proto dochází ke změně projektu, který původně se zachováním stánku nepočítal. Vedení města chce nabídku občerstvení zachovat,“ řekl místostarosta Miroslav Holas.

Na místě aktuálně stojí několik stánků s občerstvením, jejichž vzhled i úroveň se často staly terčem kritiky nejen ze strany místních. Přitom jde o jedno z nejfrekventovanějších míst v Poděbradech, které je předělem mezi centrálním Jiřího náměstím a vstupem na lázeňskou kolonádu s parkem.

Podle radnice bylo nové řešení konzultováno s architektem Tomášem Jiránkem, který je autorem současné podoby lázeňského parku.

Na místě už začaly první práce. Nejprve provedou technické služby kácení stromů, které později nahradí nová výsadba. V souvislosti s novým řešením celého prostoru bude upraven rozsah zpevněných ploch a nové objekty budou napojeny na stávající vodovod, kanalizaci a elektřinu. Dále pak dojde k sadovým úpravám, vybudování chodníků a doplnění městského mobiliáře.

Původní rozpočet schválený zastupitelstvem před třemi lety pouze na sadovou úpravu vycházel na 2 miliony korun. Ten se ale nyní velmi pravděpodobně navýší. „Část schváleného projektu bude použita a zároveň k tomu přibudou veřejné toalety a prodejní stánek. Pravděpodobně dojde k navýšení původního rozpočtu a hned, jak budou k dispozici relevantní údaje, tak je zveřejníme,“ doplnil poděbradský místostarosta.

Po dokončení projektu a kolaudaci bude následovat zveřejnění záměru pronajmout prodejní stánek. Vedení města předpokládá, že o pronájem bude velký zájem, z kterého se bude odvíjet i nabídnutá cena. „Těžko nyní předvídat jaká bude, ale věřím v návratnost investice do revitalizace tohoto prostoru v řádu několika let,“ dodal Holas.