I přes mrazivé ráno se už po osmé hodině shromáždilo v prostoru mezi budovou gymnázia a sportovní halou na šest stovek školáků a učitelů. Na akci spolupořádané studentským parlamentem přednesl zásadní projev ředitel školy Jiří Kuhn. Připomněl statisíce obětí, které byly důsledkem smutných událostí let 1938, 1948 i 1968. Připomněl také řadu osobností 20. století od Tomáše Garrigua Masaryka přes parašutisty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, Miladu Horákovou, letce Františka Fajtla až po Václava Havla. „I díky těmto osobnostem zatím ve směřování našeho státu vyhráváme. Vy budete díky svému vzdělání určovat osud většiny. A také o pokračování demokracie v takové podobě, v jaké ji známe. Já vám věřím,“ řekl Kuhn.

Připomněl však i některé smutné reálie dnešního státu. „Sám nevím, jak se mám jako učitel a ředitel školy postavit k faktu, že v čele vlády stojí člověk usvědčený ze spolupráce s STB a trestně stíhaný kvůli podvodu. A že máme hlavu státu, jejíž kdysi jasný úsudek devastuje alkohol,“ uvedl Kuhn.

V závěru své řeči se obrátil i k těm, kteří už mezi námi nejsou a o demokratické principy státu se zasazovali. Má prý pochopení pro jejich pochybnosti při pohledu na stávající situaci. „Ale nebojte se, zvládneme to,“ uzavřel ředitel školy svůj projev za potlesku studentů i hostů.

David Koller popřál školákům, aby je učení i škola bavily. „Podepsal bych vše, co tu přede mnou řekl váš ředitel. Až půjdete volit, prosím, zvažte, co má ten, komu dáváte hlas, za sebou, a zda není členem nějaké radikální strany,“ řekl Koller, známý svými protikomunistickými názory.

Petr Havlík připomněl, že budova, v níž se gymnazisté učí, stojí už více než století. „Vy to století můžete prožívat prakticky denně. Uchovejte si vlastní identitu. A uvědomte si význam čtyř slov: trpělivost, pokora, odvaha a profesionalita,“ řekl Havlík.

Starosta Pavel Fojtík připomněl, že výročí vzniku republiky je pro Čechy srovnatelným svátkem, jak například Den nezávislosti v Americe, výročí francouzské revoluce pro Francouze či zahájení Slovenského národního povstání pro Slováky. „Ti 28. říjen slaví jen jako Významný den, nikoliv jako svátek,“ poznamenal Fojtík.

Pak už došlo na slavnostní zasazení Lípy republiky. Lopatu hlíny přihodili všichni přítomní hosté i zástupci studentského parlamentu. Do zídky, která odděluje travnatou plochu před školou od chodníku, pak byla vsazena pamětní deska s datem zasazení našeho národního stromu.

Další akcí byl happening, kvůli němuž dorazili někteří žáci a část profesorů na mítink v dané barvě oblečení. Tak aby před školou z živých těl poskládali barvy národní vlajky. Tu pak fotograf z horních pater školy vyfotografoval.

Poslední kulturní akcí před školou bylo taneční vystoupení žáků, kteří předvedli polku na lidovou píseň. Vyzvání k tanci neodmítl ani rocker Koller a tak měli školáci jedinečnou možnost vidět hudebníka tančícího na chodníku v kole kolem deváté ráno.

Poté se studenti předmaturitního ročníku přesunuli do auly, kde se konala beseda s Davidem Kollerem a Petrem Havlíkem k historickým paralelám. Ostatní žáci se vrátili na vyučování. Ovšem po celý týden je čekají zajímavé exkurze, přednášky a projektové dny vázané k osmičkovým výročím.