Proč a s jakou vizí jste šli do pronájmu nymburské nemocnice?

Hlavní vizí je vytvořit skupinu nemocnic v severovýchodní části středních Čech, které si budou vzájemně pomáhat a spolupracovat. Potenciální spádová oblast pro tuto skupinu je150 000 obyvatel, což je velká příležitost k poskytování kvalitních zdravotnických služeb, ale také obrovský závazek.
Pronájem nemocnice jako forma spolupráce s městem Nymburk je ve smyslu naší vize - naší prioritou není skupování majetků, ale samotné provozování nemocnice. Tato forma spolupráce veřejného a soukromého sektoru je také výhodná pro další rozvoj nemocnice, například i ze strukturálních fondů EU.

Co bude (nebo bylo) vaším prvním krokem, jako nového provozovatele nemocnice?

Prvním krokem je finanční stabilizace nemocnice, což se daří. Intenzivně jednáme se zdravotními pojišťovnami. Je příjemným zjištěním, že zdravotní pojišťovny stojí o revitalizaci nymburské nemocnice, chtějí její zachování a rozvoj ve službách, které do této nemocnice patří.
Neméně důležitým krokem je jednání s odborovou organizací a zaměstnanci. Důležité je zklidnění celé situace. Se zaměstnanci hovoříme velmi intenzivně, zjišťujeme jejich názory a doporučení. Primáři nymburské nemocnice se zúčastnili prvního pracovního setkání manažerů nemocnic PP Hospitals ve Středočeském kraji. Bylo to velmi podnětné. Obdobné setkání plánujeme také s funkčními sestrami.
Byl představen nový management nemocnice ve složení Martin Tvarůžek, Luboš Zimola a Iva Průšová.

O čem jste jednali s odborovou organizací nemocnice?

Sodborovou organizací jsme se dohodli na prodloužení stávající kolektivní smlouvy do 30.6. 2008. Máme časový prostor na společné jednání o nové kolektivní smlouvě.

Kam budou směřovat vaše první investice?

Nymburská nemocnice je celkem dobře vybavena, proto prioritně budeme společně s městem řešit havarijní stavy, zde se jedná o stravovací provoz. Dále bychom rádi zrekonstruovali několik nadstandardních pokojů pro ty nejdůležitější – naše pacienty.

Nemocnice v poslední době zveřejnila celou řadu výběrových řízení na pozice lékařů i ošetřovatelek. Řada lékařů navíc v poslední době odešla. Co hodláte podniknout, aby tento odliv personálu nepokračoval?

První kroky již podnikáme, to je to zklidnění situace. Lidé potřebují čas k získání důvěry. Novým zaměstnancům chceme v první řadě nabídnout perspektivu a jistotu. Chceme tak, jak je ustanoven vrcholový tým, aby byly ustanoveny týmy jednotlivých odborností, zde musí sehrát klíčovou roli také primáři a funkční sestry.

Před rokem komise ministerstva zdravotnictví nedoporučila pojišťovnám proplácet poskytování lůžkové péče na gynekologicko-porodnickém oddělení nymburské nemocnice. Co si o tom myslíte?

Gynekologie a porodnictví má v současné době v nymburské nemocnici jasnou pozici a budoucnost. Svědčí o tom počet porodů za loňský rok. Myslím, že máme dostatek argumentů přesvědčit o budoucnosti tohoto oddělení jak ministerstvo, tak hlavně zdravotní pojišťovny. Jedná se o obor, který chceme rozvíjet a dát zde příležitost lékařům a sestřičkám.

Nepřemýšlíte o znovuotevření dětského oddělení?

To je dobrá otázka v návaznosti na počty narozených dětí v minulém období. Dětské oddělení provozujeme v Nemocnici Brandýs n. Labem – Stará Boleslav. Na setkání primářů jsme tuto otázku otevřeli, nebyla však v tuto chvíli vybrána mezi priority. Myslím, že do konce roku se k ní určitě vrátíme.

Nemocnici v posledních letech narůstají dluhy. Co s tím uděláte?

My jsme nemocnici převzali pouze s pěti miliony dluhů od dodavatelů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. S dodavateli proběhla první jednání a výsledky jsou velmi pozitivní. Nemocnice se nebude dále zadlužovat, to je náš prioritní úkol.

Co chcete udělat pro to, aby se pověst nymburské nemocnice zlepšila?

Trpělivě, dlouhodobě a poctivě pracovat. Neustále se spolupracovníky přesvědčovat pacienty, že jsme zde pro ně. Nabízet pomoc v prevenci i hospitalizaci.

PP Hospitals provozuje další dvě nemocnice ve Středočeském kraji, nechystáte nějakou součinnost těchto tří nemocnic?

Samozřejmě, že chystáme. O tom bylo zmiňované setkání manažerů. Byly definovány první projekty, ale ty musíme nejdříve projednat se zdravotními pojišťovnami. Poté je občanům vašim prostřednictvím rádi sdělíme.