Hlavní architekt rekultivace parku Tomáš Jiránek nedávno stáhl žalobu na město. Ta se týkala autorského práva na park. „Zejména potom květinových hodin a prostoru kolem nich,“ řekl Jiránek.

Minulý týden došlo ke schůzce vedení města s architektem Jiránkem. „Dohodli jsme se na tom, že věc vyřešíme smírnou cestou a nikoliv soudně. Budeme respektovat vyjádření památkářů a stavebního úřadu. Ti označili trpaslíka v ohrádce vedle květinových hodin za nepovolenou stavbu,“ řekl starosta Jozef Ďurčanský.

Podle Ďurčanského se trpaslík vrátí na původní místo k nedaleké vrbě.

Květinové hodiny. To už je poděbradský evergreen. Minulé vedení města, zastoupené Poděbradským fórem, nainstalovalo kopii zdobených ručiček, které tu bývaly před lety. Vystřídaly tak moderní rovné ručičky i s vteřinovou ručičkou, navržené architektem Jiránkem. „Opět se sem vrátí. Stejně jako v případě trpaslíka tuto výměnu provedeme na jaře,“ nastínil Ďurčanský.

Jiránek nabídne varianty osázení, půjde prý o netřesky a skalní růže, číslice hodin budou opět květinové.

Část u polikliniky zrekultivuje architekt a jeho společnost možná už během příštího roku. „Postupujeme podle projektu a část u polikliniky by mohla být hotová do konce příštího roku, pokud získáme peníze z cizích zdrojů. Pouze z městských to neutáhneme,“ dodal Ďurčanský.

O situaci jednala i městská rada. „Hodinám by slušel jednotný ráz. Buď tedy moderní, nebo tradiční konzervativní. Kloním se spíše k té variantě tradiční se zdobenými ručičkami, květinovými čísly i trpaslíkem. Pokud se zvolí moderní varianta, nepatří do hodin květiny, ale třeba jen trávník. Rušivá je u té moderní podoby například plastika s červenými srdci. Neplácal bych dva styly dohromady,“ míní radní Tomáš Kalenda.

Do třech bodů zformulovaly obě strany i následující pravomoce.

„Jedná se o zásahy v parku s nutným souhlasem autora, k některým úkonům nebude potřeba souhlas a pak zásahy, u kterých se město zachová podle vlastního uvážení,“ dodal Ďurčanský.