Tříletý Tobias se od narození potýká s kombinovaným postižením, trápí ho epilepsie, opožděný vývoj a posthypoxická encefalopatie. „Náš syn neleze, nesedí, nechodí a nemluví. Potřebuje stálou dopomoc. Je celodenně na plenkách, nosí brýličky, jíst může pouze mixovanou stravu. Každý den cvičíme, jezdíme během roku do lázní, navštěvujeme hipoterapii – rehabilitaci s koňmi a logopedii. To vše mu pomáhá v jeho rozvoji,“ popisuje zdravotní stav syna maminka Lucie Solarová z Kostomlat nad Labem, která se ani po ukončení rodičovské dovolené do svého zaměstnání nevrátí. Tobias ji bude potřebovat i nadále.

Přes velmi drobné pokroky jsou pro Tobiase pravidelné rehabilitace velmi důležité. Podle slov lékařů je nejvíce tvárné pacientovo tělo do šesti let věku. „S koronavirem nám byli veškerá cvičení, pobyty a terapie přerušeny, těšíme se, až budeme moci zase nastoupit, snad se nám podaří částečně dohnat ztracený čas,“ dodává Lucie.

Klienty, které podporuje nadace Dobrý anděl, zasáhla koronavirová krize různou měrou. „Dalo by se říci, že zatímco onkologicky nemocné děti či rodiče pocítili minimum změn, jelikož ve světě karantény de facto žijí neustále, současná situace naopak značně ovlivnila život pacientům s cystickou fibrózou, dětskou mozkovou obrnou či autistům,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl. Nejznatelněji se to projevilo v odsunu plánovaných rehabilitací, které jim byly v 53 % odloženy, stejně tak jako 40 % plánovaných terapií, které jsou pro jejich vývoj velmi podstatné. To se dotklo i Tobiase a jeho rodiny z Kostomlat.

Situace se těchto rodin dotkla i finančně. Téměř polovina z nich sice výraznou změnu nepocítila, to je však způsobeno jejich běžně skromným životní standardem. Týká se to nejvíce matek samoživitelek, které pečují o nemocné dítě a nemají možnost docházet do zaměstnání. „Náš průzkum však ukázal, že celé třetině příjemcům, kterým Dobří andělé pomáhají, poklesl příjem domácnosti o 43 %. Každá desátá pak přišla v průměru o 70 % příjmů,“ dodává Procházková. To je způsobeno především tím, že každý 10. rodič se rozhodl dočasně přerušit zaměstnání, aby neohrozil zdraví svého vážně nemocného dítěte či partnera. Některým byl zkrácen úvazek, jiní pak přerušili podnikání. Proto si velmi váží každého dárce, jež se jim snaží pomoci, jak dokládá i jeden z mnoha děkovných vzkazů rodičů: „Děkuji za váš zájem o nemocné. Moc si vážíme, že na nás myslíte.“

Dobří andělé na Nymbursku

„Počet nově registrovaných Dobrých andělů, kteří pomáhají zajistit finanční podporu vážně nemocným, je nižší než obvykle. Přesto je neuvěřitelné, že v i současné době krize se najdou lidé, kteří začnou pomáhat. Jsme jim za to neskutečně vděční, stejně tak jako stávajícím dárcům. Na Nymbursku se jich do pomoci zapojilo již přes 1 000,“ děkuje Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl.

Zapojit se do pomoci je jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Veškeré příspěvky dárců odevzdá rodinám nadace Dobrý anděl do posledního haléře.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.