Do kasiček bylo darováno celkem 132 497 korun. Online koleda vynesla zatím 1000 Kč. „To je historicky nejvíc,“ podotkla Dagmar Jetelová.

Tříkrálová sbírka.
Tříkrálová sbírka. Koledníci přinášejí radost a požehnání lidským obydlím

Výtěžek sbírky bude použit na provoz Farní charity Nymburk, která poskytuje pomoc lidem bez domova, sociálně znevýhodněným rodinám i jednotlivcům a pečujícím osobám.