„Před dvěma lety a dříve to byly částky kolem 30 nebo 40 tisíc korun. Nyní už je druhým rokem výtěžek takřka stejný,“ konstatovala Hana Nehybová, ředitelka Farní charity Nymburk.

Vybrané peníze letos pomohou na dobudování nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší, které vzniká přímo v sídle Farní charity v Tyršově ulici. Podle Hany Nehybové budou za vybrané peníze provedeny potřebné úpravy ve společenské místnosti. Ty se snaží provádět postupně podle finančních možností. Nízkoprahové centrum využívá 15 místních bezdomovců, ale i další sociálně slabší lidé. „Chodí sem například lidé z ubytoven. Celkem zařízení využívá 150 až 200 klientů,“ řekla Hana Nehybová.

V rámci Tříkrálové sbírky se v našem regionu pohybovalo celkem 13 skupinek s kasičkami. Přímo v Nymburce se vybralo 49 904 korun. Zajímavá částka doputovala také z Budiměřic – 11 558 korun. „Je to tím, že v Budiměřicích s námi spolupracují dvě rodiny a místní domácnosti už na ně čekají a pravidelně přispívají. V této obci to má zažitou tradici,“ vysvětluje ředitelka nymburské charity. Podle Nehybové nejde v první řadě o peníze. „Důležité je, kolika domácnostem a stavením dají koledníci požehnání a popřejí úspěšný rok,“ zdůrazňuje.

V rámci celé republiky se během Tříkrálové sbírky vybralo téměř 120 milionů korun.