Změn ale bude více. „Abychom zmírnili finanční propad sbírky, který odhadujeme až na osmdesát procent, rozhodli jsme se za této situace kromě obcí oslovit také firmy z Poděbradska, Kutnohorska a Čáslavska, kde působíme a poskytujeme sociální služby,“ uvedl ředitel Oblastní charity Kutná Hora Robert Otruba.

Firmy se mohou zapojit do koledy on-line nebo mít tříkrálovou pokladničku přímo ve svém sídle.

Zapečetěné pokladničky budou umístěny také ve městech a vesnicích. Dárci do nich mohou přispívat od 1. do 24. ledna příštího roku bez ohledu na to, jestli nakonec budou moci dorazit tříkráloví koledníci.

Podle Marcely Mommersové z Oblastní charity Kutná Hora organizátoři neztrácejí naději a zatím se klasického koledování úplně nevzdávají.

„Jestli tříkrálová koleda bude znít lednovými ulicemi, zatím s ohledem na epidemiologickou situaci nevíme. Přesto se připravujeme i na koledu v rouškách tak, abychom ochránili naše koledníky i příznivce,“ uvedla Mommersová s tím, že pokud to bude možné, koledníci do ulic vyrazí v sobotu 9. ledna.

Jisté přitom je, že on-line koleda proběhne, ať nastane jakákoli situace.

„Koledníkům otevřete dveře na webových stránkách na trikralovasbirka.cz a koleda ve formě písničky navštíví vás. Zažijte tak stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníků,“ poznamenala Marcela Mommersová a připomněla, že Oblastní charitě Kutná Hora lze přispět už v průběhu vánočních svátků na účet 66008822/0800 u České spořitelny, s variabilním symbolem 77705011.

Na co letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 poputuje? „Rádi bychom pořídili automobil pro stále se rozšiřující terénní službu pro klienty Občanské poradny a pro lidi bez domova. Každý rok také financujeme ze sbírky provoz a činnost Dobrovolnického centra, které koordinuje práci dobrovolníků v nemocnicích, domovech pro seniory a střediscích charity,“ vysvětlila Mommersová a doplnila, že právě dobrovolníci už v první koronavirové vlně neváhali a zahájili pomoc seniorům při zajišťování nákupů, vyzvedávání léků a šití nedostatkových roušek.

S Tříkrálovou sbírkou na Poděbradsku, Kutnohorsku a Čáslavsku každý rok pomáhá osm set dobrovolníků.